Mốc thời gian lịch sử

Chiến dịch Rolling Thunder

Chiến dịch Rolling Thunder


Chiến dịch Rolling Thunder là tên được đặt cho chiến dịch ném bom liên tục của Mỹ chống lại Bắc Việt Nam trong Chiến tranh Việt Nam. Chiến dịch Rolling Thunder là một minh chứng cho uy quyền không quân gần như toàn diện của Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam. Nó đã được bắt đầu trong một nỗ lực để làm mất tinh thần của người dân Bắc Việt và làm suy yếu khả năng của chính phủ ở miền Bắc Việt Nam để cai trị. Chiến dịch Rolling Thunder thất bại trên cả hai tài khoản.

Chiến dịch Rolling Thunder đã được chính phủ phê duyệt và chính thức bắt đầu vào ngày 24 tháng 2thứNăm 1965 mặc dù cuộc tấn công đầu tiên không xảy ra cho đến ngày 2 tháng 3thứkhi 100 máy bay của Mỹ và VNAF tấn công một căn cứ đạn dược tại Xom Bang. Chiến dịch ném bom kéo dài đến tháng 10 năm 1968, mặc dù thực tế là nó có nghĩa là không quá một chiến dịch kéo dài tám tuần.

Việc thực hiện các hoạt động đã bị mờ từ đầu. Không quân Hoa Kỳ bị hạn chế vì những gì nó có thể đánh bom vì sợ kích động phản ứng của Liên Xô / Trung Quốc. Trong khi đó, quân đội Hoa Kỳ muốn có một chiến dịch ném bom có ​​kết quả quân sự rõ ràng (như hạn chế nghiêm trọng cách thức hoạt động của NLF ở miền Nam Việt Nam), 'diều hâu' ở Washington DC muốn chứng minh cho chính quyền Bắc Việt về sức mạnh quân sự tuyệt vời mà Hoa Kỳ có thể muster - một sức mạnh quân sự mà miền Bắc không thể hy vọng sánh được. Thất bại của Chiến dịch Sấm sét làm suy yếu chính quyền Hồ Chí Minh trong vài tuần đầu tiên đã dẫn đến thay đổi chiến lược. Đến cuối năm 1965, các cuộc tấn công ném bom đã được sử dụng để chống lại các đường tiếp tế mà miền Bắc sử dụng vào miền Nam trái ngược với các mục tiêu cụ thể ở miền Bắc. Tuy nhiên, Hải Phòng và Hà Nội vẫn là mục tiêu.

Một trong những kết quả của giai đoạn mở đầu chiến dịch là lực lượng Việt Cộng tấn công các căn cứ không quân của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Tướng Westmoreland nói với Washington rằng ông không thể bảo vệ các căn cứ này chỉ với 23.000 người nằm dưới quyền chỉ huy của ông. Westmoreland tuyên bố rằng trừ khi ông nhận thêm quân, Việt Cộng sẽ tràn ngập các căn cứ không quân này. Do đó, Tổng thống Johnson đã ra lệnh gửi 3.500 lính thủy đánh bộ Mỹ đến miền Nam Việt Nam - những đội quân chính thức đầu tiên được gửi đến đó.

Trong nhiều tháng, trong đó Chiến dịch Rolling Thunder hoạt động, 643.000 tấn bom đã được thả xuống. Tuy nhiên, gần 900 máy bay Mỹ đã bị mất. Chi phí tài chính của Chiến dịch Rolling Thunder là rất lớn. Người ta ước tính rằng thiệt hại gây ra cho Bắc Việt Nam bởi các cuộc tấn công ném bom là 300 triệu đô la. Tuy nhiên, chi phí cho Hoa Kỳ của các cuộc đột kích này ước tính khoảng 900 triệu đô la.

Chiến dịch Rolling Thunder kết thúc khi Tổng thống Johnson đề nghị chấm dứt như một cách bảo đảm Bắc Việt cho một bàn đàm phán. Các cuộc đàm phán hòa bình đã bắt đầu một cách nghiêm túc vào tháng 1 năm 1969 chỉ hai tháng sau khi Johnson ra lệnh kết thúc Chiến dịch Rolling Thunder.


Xem video: Chiến dịch Rolling Thunder - VietNam War 2018 #10 (Tháng MườI 2021).