Ngoài ra

Nhóm áp lực bên ngoài

Nhóm áp lực bên ngoài

Các nhóm áp lực bên ngoài không có lợi thế của các nhóm nội bộ. Họ không thể mong đợi được tư vấn trong quá trình hoạch định chính sách, và họ cũng không thể mong đợi được tiếp cận với các bộ trưởng và công chức. Thay vào đó, họ phải làm việc ngoài quy trình ra quyết định của chính phủ và do đó, có ít cơ hội hơn để xác định phương hướng của chính sách.

Vào những năm 1980, CND đã bị loại khỏi bất kỳ quy trình tham vấn nào với chính phủ vì mục đích của nó là không thể chấp nhận được đối với chính phủ Bảo thủ thời đó. Một ví dụ cực đoan của một nhóm bên ngoài là Quân đội Cộng hòa Ailen (IRA), tìm kiếm một Ireland thống nhất nhưng đã bị chính phủ Anh coi là một tổ chức bất hợp pháp. Nó được coi là chống hiến pháp vì phương pháp gián tiếp bạo lực của nó - khủng bố - là không thể chấp nhận được ở một quốc gia dân chủ.

Các nhóm bên ngoài áp dụng các chiến lược khác nhau và có thể được chia thành hai loại. Đầu tiên là các nhóm bên ngoài nhằm mục đích cho tình trạng nội bộ. Họ làm điều này bằng cách chờ đợi một bầu không khí chính trị khác, chẳng hạn như một sự thay đổi trong chính phủ. Nếu một sự thay đổi như vậy thành hiện thực, họ có thể ngay lập tức đạt được trạng thái nội bộ. Các nhóm bên ngoài hy vọng về sự thay đổi trong môi trường chính trị thường phối hợp chặt chẽ với phe đối lập trong Nghị viện và nói chung, chiến lược của họ là tuân thủ 'luật chơi'. Ngoài ra, các nhóm tìm kiếm trạng thái nội bộ có thể là các nhóm mới với ít kinh nghiệm, tài nguyên và chuyên môn. Những người ra quyết định có thể hỗ trợ các mục tiêu của họ nhưng không tham khảo ý kiến ​​của họ vì họ được cho là có rất ít để cung cấp. Ngoài ra, có một nhóm các nhóm bên ngoài không nhắm đến địa vị nội bộ vì họ trái ngược về mặt tư tưởng với hệ thống chính trị. Theo định nghĩa, các nhóm như vậy không có lợi ích trong việc tiếp cận các nhà ra quyết định của chính phủ.

Bài viết liên quan

  • Nhóm áp lực bên ngoài

    Các nhóm áp lực bên ngoài không có lợi thế của các nhóm nội bộ. Họ không thể mong đợi được tư vấn trong quá trình hoạch định chính sách, họ cũng không thể mong đợi

  • Nhóm áp lực nội bộ

    Các nhóm áp lực nội bộ có liên kết mạnh mẽ với những người ra quyết định và thường xuyên được tư vấn. Các nhóm áp lực nội bộ là các nhóm mà chính phủ - địa phương hoặc giáo dục

  • Nhóm áp lực nội bộ

    Các nhóm áp lực nội bộ có liên kết mạnh mẽ với những người ra quyết định và thường xuyên được tư vấn. Các nhóm áp lực nội bộ là các nhóm mà chính phủ - địa phương hoặc giáo dục