Dân tộc, Quốc gia, Sự kiện

Nhóm áp lực nội bộ

Nhóm áp lực nội bộ

Các nhóm áp lực nội bộ có liên kết mạnh mẽ với những người ra quyết định và thường xuyên được tư vấn. Các nhóm áp lực nội bộ là các nhóm mà chính phủ - địa phương hoặc quốc gia - coi là hợp pháp và do đó, được trao quyền truy cập cho những người ra quyết định. Ví dụ, các nhóm nội bộ có thể được đưa vào các cuộc họp định kỳ với các bộ trưởng hoặc công chức và họ có thể được đưa vào danh sách để lưu hành các đề xuất mới của chính phủ. Việc các nhóm nội bộ là một phần của quá trình tham vấn cho phép họ sử dụng các phương pháp trực tiếp để gây ảnh hưởng. Các nhóm nội bộ có xu hướng rất mạnh mẽ và lâu dài về ảnh hưởng chính trị. Nó là phổ biến hơn cho các bộ phận thay vì các nhóm quảng cáo là người trong cuộc, mặc dù điều này không phải luôn luôn như vậy.

Nhóm áp lực nội bộ là tương tự nhau về một khía cạnh. Nói chung, họ tuân thủ 'luật chơi'. Ví dụ, họ có xu hướng tôn trọng những tâm sự và không thực hiện các cuộc tấn công công khai vào các bộ trưởng. Các nhóm nội bộ có thể được chia thành hai loại. Đầu tiên là các tổ chức trong bộ máy nhà nước. Thể loại này bao gồm các tổ chức như Giáo hội Anh và lực lượng cảnh sát. Họ có thể được mô tả như các nhóm nội bộ vì họ tham gia vào quá trình tham vấn như một vấn đề tất nhiên khi các đề xuất của chính phủ liên quan đến các hoạt động của họ được thảo luận. Loại thứ hai là các nhóm bên ngoài. Trong khi các tổ chức trong bộ máy nhà nước được tham khảo ý kiến ​​trong quá trình thảo luận về các đề xuất của chính phủ, điều tương tự là không đúng với các nhóm bên ngoài có tình trạng nội bộ. Thay vào đó, họ là các tổ chức độc lập như công đoàn, tổ chức từ thiện hoặc các nhóm áp lực, được chính phủ kêu gọi cung cấp chuyên môn khi cần thiết. Loại nhóm được chọn thay đổi theo định hướng tư tưởng của chính phủ và các yếu tố khác như dư luận xã hội. Vì vậy, loại nhóm bên ngoài được đưa ra trạng thái nội bộ thay đổi từ chính phủ này sang chính phủ khác.

Bài viết liên quan

  • Nhóm áp lực nội bộ

    Các nhóm áp lực nội bộ có liên kết mạnh mẽ với những người ra quyết định và thường xuyên được tư vấn. Các nhóm áp lực nội bộ là các nhóm mà chính phủ - địa phương hoặc giáo dục

  • Cái nào mạnh hơn? Nhóm áp lực của Anh hay Mỹ?

    Các nhóm áp lực rất quan trọng đối với một xã hội dân chủ và mô hình đa nguyên cho thấy càng nhiều nhóm càng tốt vì nó cho thấy một nền dân chủ thịnh vượng như Hồi

  • Nhóm áp lực là gì

    Một nhóm áp lực có thể được mô tả như một nhóm có tổ chức, không đưa ra các ứng cử viên cho cuộc bầu cử, nhưng tìm cách ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ hoặc