Khóa học lịch sử

Làm các nhóm áp lực thêm vào dân chủ

Làm các nhóm áp lực thêm vào dân chủ

Đối với một số người, các nhóm áp lực là một phần cơ bản của nền dân chủ. Đối với những người khác, các nhóm áp lực làm suy yếu toàn bộ nguyên tắc dân chủ. Dân chủ là một hệ thống chính phủ, nơi các quyết định được đưa ra bởi các nguyên tắc chính trị với các đại diện được bầu trong các cuộc bầu cử định kỳ, nơi bình đẳng chính trị và tự do chính trị cho phép cử tri lựa chọn hiệu quả giữa các ứng cử viên cạnh tranh trong một lá phiếu bí mật. Làm thế nào để các nhóm áp lực phù hợp với khái niệm này?

Trong mô hình đa nguyên của dân chủ, các nhóm áp lực đóng một vai trò thiết yếu. Các đảng chính trị không thể cung cấp đại diện đầy đủ cho đầy đủ các lợi ích và ý kiến ​​đa dạng trong một nền dân chủ hiện đại vì chức năng chính của họ là tổng hợp lợi ích thành một thực thể chính trị mạch lạc có khả năng cai trị đất nước. Các nhóm áp lực cho phép các lợi ích và nguyên nhân cụ thể được lắng nghe và gây ảnh hưởng trong quyết định công cộng và ra quyết định. Tuy nhiên, đó chính xác là sự đại diện cho lợi ích chuyên gia và các vấn đề đơn lẻ có thể gây ra mối quan tâm, cả về phương pháp được sử dụng để đạt được mục tiêu và sức mạnh và ảnh hưởng không đáng có mà các hành lang cụ thể có thể gây ra.

Các nhà đa nguyên tin rằng các nhóm áp lực vượt qua thâm hụt dân chủ xây dựng vì hầu hết sự tham gia chính trị của mọi người là bỏ phiếu cứ năm năm một lần, điều này dẫn đến việc mọi người có ít hoặc không ảnh hưởng đến các quyết định giữa các cuộc bầu cử và các quan điểm thiểu số không được đại diện. Các nhóm áp lực tăng sự tham gia và tiếp cận hệ thống chính trị, từ đó nâng cao chất lượng dân chủ. Họ bổ sung và bổ sung cho nền dân chủ bầu cử theo hai cách chính: thứ nhất, bằng cách cung cấp một cơ chế quan trọng để công dân có thể tác động đến chính phủ giữa các cuộc bầu cử; và thứ hai bằng cách cho phép các ý kiến ​​được cân nhắc cũng như được tính.

Các nhóm áp lực cải thiện chất lượng của chính phủ. Tham vấn với các nhóm bị ảnh hưởng là cách hợp lý để đưa ra quyết định trong một xã hội tự do. Nó làm cho chính phủ hiệu quả hơn bằng cách nâng cao chất lượng của quá trình ra quyết định - thông tin và lời khuyên được cung cấp bởi các nhóm giúp cải thiện chất lượng của chính sách và pháp luật của chính phủ.

Các nhóm áp lực là một sản phẩm của tự do liên kết, là một nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ tự do. Các nhóm áp lực tự do rất cần thiết cho hoạt động hiệu quả của nền dân chủ tự do theo ba cách chính: họ phục vụ như các thể chế trung gian quan trọng giữa chính phủ và xã hội; họ hỗ trợ trong việc phân tán quyền lực chính trị; và họ cung cấp các đối trọng quan trọng để cân bằng sự tập trung quyền lực.

Các nhóm áp lực cho phép các mối quan tâm và vấn đề mới đạt được chương trình nghị sự chính trị, từ đó tạo điều kiện cho tiến bộ xã hội và ngăn chặn sự trì trệ xã hội. Ví dụ, các phong trào phụ nữ và môi trường.

Các nhóm áp lực làm tăng sự gắn kết xã hội và sự ổn định chính trị bằng cách cung cấp một lối thoát 'van an toàn' cho những bất bình và nhu cầu cá nhân và tập thể.

Các nhóm áp lực hỗ trợ sự giám sát của chính phủ bằng cách tiết lộ thông tin mà họ muốn giữ bí mật, từ đó củng cố và bổ sung cho công việc của phe đối lập thông qua các đảng chính trị. Các nhóm áp lực do đó cải thiện trách nhiệm của những người ra quyết định đối với cử tri.

Mặc dù ít người sẽ phủ nhận rằng các nhóm áp lực đóng vai trò quan trọng trong chính trị Anh, các nhà phê bình đã lập luận rằng vai trò này có thể không phải là mô hình được đề xuất bởi mô hình đa nguyên.

Các nhóm áp lực cải thiện sự tham gia, nhưng theo một cách bất bình đẳng, mang lại lợi ích cho tổ chức tốt nhưng gây bất lợi cho tổ chức yếu. Theo nghĩa này, họ làm việc chống lại - không ủng hộ - lợi ích công cộng.

Bản thân các nhóm áp lực có thể không đại diện cho các thành viên của họ. Sĩ quan của họ thường không được bầu. Rất ít nhóm có quy trình tư vấn cho các thành viên của họ. Do đó, các quan điểm của các quan chức nhóm có thể không được chia sẻ bởi các thành viên của nhóm.

Mặc dù quan điểm của các nhóm áp lực đôi khi có thể được xem xét, chúng có khả năng bị bỏ qua nếu chúng không xác nhận với ý thức hệ hoặc chương trình nghị sự của những người ra quyết định.

Hoạt động nhóm áp lực mang lại cho mọi người hy vọng rằng họ có thể tạo ra sự khác biệt. Hy vọng này là một sự xao lãng. Giai cấp thống trị thà rằng mọi người đặt năng lượng của họ vào các hoạt động của nhóm áp lực, họ không đặt câu hỏi về các nguyên tắc cơ bản của hệ thống hơn là hoạt động chính trị, điều này thách thức nghiêm trọng quyền cai trị của giới thượng lưu.

Sự phản đối của nhóm có thể làm chậm hoặc ngăn chặn những thay đổi mong muốn, từ đó góp phần vào sự bất động xã hội.

Cách thức phi bình đẳng mà một số nhóm hoạt động làm tăng sự bất mãn xã hội và bất ổn chính trị bằng cách tăng cường cảm giác thất vọng và bất công xã hội được cảm nhận bởi các bộ phận dân cư bị thiệt thòi và bị loại trừ.

Trong hệ thống chính trị bí mật của Anh, các nhóm và các đảng kết hợp không thể tạo ra sự phản đối hiệu quả đối với các chính sách của chính phủ vì họ thường thiếu thông tin đầy đủ.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn được gắn bởi bất kỳ nhóm nào có thể dẫn đến các cuộc đụng độ khó chịu mà không có cảnh sát, đôi khi liên quan đến các chiến binh với chương trình nghị sự riêng của họ. Mức độ bất tuân dân sự này không thể được biện minh trong hệ thống dân chủ ngày nay.

Các nhóm áp lực là một khía cạnh thiết yếu của bất kỳ nền dân chủ nào, nhưng chúng có thể gây nguy hiểm cho nền dân chủ nếu các nhóm bộ phận làm suy yếu lợi ích công cộng hoặc nếu các phương pháp mà họ sử dụng là tham nhũng hoặc đe dọa.

Bài viết liên quan

  • Làm các nhóm áp lực thêm vào dân chủ

    Đối với một số người, các nhóm áp lực là một phần cơ bản của nền dân chủ. Đối với những người khác, các nhóm áp lực làm suy yếu toàn bộ nguyên tắc dân chủ. Dân chủ là một hệ thống của

  • Nhóm áp lực ở Mỹ

    Giới thiệu Các nhóm áp lực đóng một vai trò quan trọng trong chính trị Hoa Kỳ. Ở Mỹ, cũng như các nền dân chủ khác, các thể chế khác tồn tại, ngoài các đảng chính trị, đến

  • Các loại nhóm áp lực

    Số lượng và loại nhóm áp lực ở Mỹ đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Ngày càng có nhiều nhóm áp lực nhận thấy nó hữu ích với tập đoàn