Dân tộc, Quốc gia, Sự kiện

Ra quyết định trong chính phủ

Ra quyết định trong chính phủ

Ra quyết định là trung tâm của một chính phủ. Làm thế nào những quyết định đó được thực hiện là quan trọng đặc biệt là nếu toàn bộ vấn đề ra quyết định có thể được nhìn thấy để thỏa hiệp các tiêu chuẩn chính trị được chấp nhận. Tại thời điểm này, mọi người đang đặt câu hỏi cho quá trình ra quyết định trong chính phủ này, đặc biệt là những người có đầu vào cho những quyết định cuối cùng.

Chúng ta có một quy trình ra quyết định nội các hay một quy trình theo đó các quyết định được đưa ra bởi một nhóm nhỏ cả trong ban điều hành và ngoài đó không?

Quá trình ra quyết định của Nội các là khi tất cả trong Nội các cảm thấy đủ tự tin để đưa ra vấn đề đầu vào mà không sợ bị trả thù nếu quan điểm của họ bất hòa với Thủ tướng hoặc các thành viên cấp cao khác trong Nội các (Bộ trưởng Ngoại giao, Thủ tướng + Nhà Thư ký). Một quá trình như vậy sẽ được coi là dân chủ và bao gồm. Quyết định cuối cùng được đưa ra gần như chắc chắn sẽ là điều mà phần lớn Nội các cảm thấy cần thiết, mặc dù Thủ tướng có thể ghi đè quyết định của Nội các đa số ngay cả sau khi thảo luận đầy đủ, như một phần của chính quyền. Tuy nhiên, điều này sẽ rất hiếm và có thể châm ngòi cho một cuộc nổi loạn Nội các. Quá trình này vẫn sẽ được coi là một phần của quá trình ra quyết định của Nội các khi một cuộc trao đổi đầy đủ và thẳng thắn đã diễn ra. Quá trình này mở, bao gồm và tất cả các thành viên nên cảm thấy là một phần của quá trình.

Chính phủ thủ tướng là những gì Tony Blair đã bị cáo buộc. Yêu cầu là ông bỏ qua các tiêu chuẩn chấp nhận ra quyết định và đưa ra quyết định sau khi tham khảo ý kiến ​​chỉ một vài người - bao gồm cả những người không được chọn như cựu Giám đốc Truyền thông của ông, Alaistair Campbell. Theo cách này, yêu cầu bồi thường là các quyết định được đưa ra không bao gồm đầu vào từ tất cả các thành viên của Nội các. Quá trình như vậy, người ta nói, gây ra sự ngờ vực trong Nội các. Đầu vào được tuyên bố của những người không được bầu từ bên ngoài Nội các cũng làm suy yếu quá trình dân chủ vì những người như vậy là không thể đếm được với cử tri. Blair, tất nhiên, phủ nhận rằng ông tham gia vào một hệ thống ra quyết định như vậy.

Blair không phải là Thủ tướng duy nhất bị buộc tội về điều này. Harold Wilson đã có cái gọi là 'tủ bếp' vào những năm 1960. Margaret Thatcher được cho là đã thống trị Nội các của bà đến mức bà có một hình thức chính phủ của Thủ tướng mặc dù bà đã gặp Nội các của mình. Người ta nói rằng tủ của cô bị chi phối bởi cô đến nỗi họ chỉ đơn giản là đóng dấu cao su những mong muốn của cô về chính sách.

Ai là người đưa ra quyết định của chính phủ?

Sử dụng quy trình ra quyết định nội các -

 • Hạ viện thông qua nghị sĩ, những người sẽ có quyền truy cập vào các thành viên nội các và trong các ủy ban quốc hội kiểm tra chính sách của chính phủ.
 • Hạ viện, những người bình luận và bỏ phiếu về các dự luật của chính phủ
 • Các nhóm áp lực có quyền truy cập vào các thành viên của MP và Nội các
 • Công chức: công chức cao cấp ('quan lại') cũng đưa ra đầu vào ngay cả khi họ không được bầu

Sử dụng hệ thống Thủ tướng:

 • Thủ tướng
 • Những người trong vòng tròn bên trong của Thủ tướng, bao gồm công chức và 'những người khác', có thể bao gồm một số ít trong Nội các, nhân viên chính phủ không được bầu, v.v.

Ở một khía cạnh nào đó, cơ quan ra quyết định cuối cùng là Nghị viện khi tất cả các dự luật của chính phủ đều thông qua Cộng đồng và Lãnh chúa. Nếu một dự luật được bỏ phiếu, bất kỳ quyết định nào được đưa ra bởi Nội các hoặc vòng tròn bên trong sẽ không hợp lệ.

Ngoài ra, EU có đầu vào chính trong việc ra quyết định của chính phủ vì tất cả các luật phải phù hợp với tiêu chuẩn của EU và quyết định Factortame của các lãnh chúa rằng luật pháp của EU vượt trội so với luật pháp quốc gia.

Bài viết liên quan

 • Thủ tướng và Chính trị Anh

  Thủ tướng là người quan trọng nhất trong chính trị Anh. Thủ tướng chỉ định nội các của mình và đưa ra quyết định cuối cùng về các vấn đề lớn

 • Cái buồng

  Nội các là trung tâm của các quyết định điều hành trong chính trị Anh. Vào tháng 1 năm 2005, Nội các của chính phủ như sau: Thủ tướng = Tony bù

 • Cái buồng

  Nội các là trung tâm của các quyết định điều hành trong chính trị Anh. Vào tháng 1 năm 2005, Nội các của chính phủ như sau: Thủ tướng = Tony bù