Khóa học lịch sử

Các nhóm áp lực

Các nhóm áp lực

Các nhóm áp lực trong Chính trị Anh cung cấp cho công chúng nhiều nền dân chủ hơn - vì vậy nó được tranh luận - và cho phép công chúng ảnh hưởng đến các quyết định của chính phủ sau khi một cuộc bầu cử đã giành chiến thắng. Một số người coi các nhóm áp lực là một phần mở rộng quan trọng của nền dân chủ trong khi những người khác xem họ với sự ít nhiệt tình hơn.

Bài viết liên quan

  • Cái nào mạnh hơn? Nhóm áp lực của Anh hay Mỹ?

    Các nhóm áp lực rất quan trọng đối với một xã hội dân chủ và mô hình đa nguyên cho thấy càng nhiều nhóm càng tốt vì nó cho thấy một nền dân chủ thịnh vượng như Hồi

  • Làm các nhóm áp lực thêm vào dân chủ

    Đối với một số người, các nhóm áp lực là một phần cơ bản của nền dân chủ. Đối với những người khác, các nhóm áp lực làm suy yếu toàn bộ nguyên tắc dân chủ. Dân chủ là một hệ thống của

  • Làm các nhóm áp lực thêm vào dân chủ

    Đối với một số người, các nhóm áp lực là một phần cơ bản của nền dân chủ. Đối với những người khác, các nhóm áp lực làm suy yếu toàn bộ nguyên tắc dân chủ. Dân chủ là một hệ thống của