Lịch sử podcast

1975 Trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EEC

1975 Trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EEC

Năm 1975, một cuộc trưng cầu dân ý quốc gia đã được tổ chức về việc Vương quốc Anh có nên duy trì tư cách thành viên của Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC), nay là Liên minh châu Âu. Đây là ví dụ duy nhất Vương quốc Anh có một cuộc trưng cầu dân ý quốc gia. Ngày ấn định cho cuộc trưng cầu dân ý là ngày 5 tháng 6thứ, 1975.

Câu hỏi trên tờ giấy là: Bạn có nghĩ rằng Vương quốc Anh nên ở lại Cộng đồng Châu Âu (Thị trường chung) không?

Trong nước Anh việc bỏ phiếu là:

Có - 14.918.009 (68,7%)

Không - 6.812.052 (31.3%)

Giấy tờ hư hỏng - 42.161

Trong Xứ Wales bỏ phiếu là

Có - 869.135 (64,8%)

Không - 472,071 (35,2%)

Giấy tờ hư hỏng - 4.339

Trong Scotland việc bỏ phiếu là:

Có - 1.32.186 (58,4%)

Không - 948.039 (41,6%)

Giấy tờ hư hỏng - 6.541

Trong Bắc Ireland việc bỏ phiếu là:

Có - 259.251 (52,1%)

Không - 237.911 (47,9%)

Giấy tờ hư hỏng - 1.589

Tổng Vương quốc Anh:

Có - 17.378.581 (67,2%)

Không - 8.470.073 (32,8%)

Giấy tờ hư hỏng - 54.540

Tổng số cử tri = 64% số cử tri đã đăng ký