Lịch sử Podcast

Kỷ nguyên Turnpike

Kỷ nguyên Turnpike

Các ngã rẽ là những con đường có phí đi vào hoặc thu phí cầu đường. Tên gọi này bắt nguồn từ việc sử dụng ban đầu các cổng quay có chốt để bảo vệ lối vào đường. Cổng quay đã được sử dụng ở Quần đảo Anh trong nhiều năm, nhưng không xuất hiện ở Mỹ cho đến sau Chiến tranh giành độc lập. Các tập đoàn đường bộ tư nhân chịu trách nhiệm cho hầu hết việc xây dựng vào đầu thế kỷ 19. kết nối Boston với thành phố New York, ban đầu được lát bằng gỗ và sau đó bằng ván. Sự cải thiện lớn nhất về chất lượng đường là nhờ những nỗ lực của John L. McAdam, một kỹ sư dân sự người Scotland, người đã phát triển quy trình xây dựng những con đường chịu được thời tiết — mặt đường được gọi là đá dăm.