Lịch sử Podcast

Mặt sau của Nakajima Ki-27 'Nate'

Mặt sau của Nakajima Ki-27 'Nate'

Mặt sau của Nakajima Ki-27 'Nate'

Góc nhìn từ phía sau của Nakajima Ki-27 'Nate cho ta một cái nhìn tốt về phần gầm cố định, những gì có vẻ là các thùng nhiên liệu phụ là chúng và vòm buồng lái dài bằng kính.


Xem video: The Ki-43-III Hayabusa Documentary (Tháng MườI Hai 2021).