Lịch sử Podcast

Ngày 7 tháng 5 năm 2017 Ngày108 của năm đầu tiên - Lịch sử

Ngày 7 tháng 5 năm 2017 Ngày108 của năm đầu tiên - Lịch sử


Lịch trình của các cuộc biểu tình chống lại Donald Trump

Sau đây là dòng thời gian của các cuộc biểu tình chống lại Donald Trump, cựu Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, doanh nhân và nhân vật truyền hình.

Phát phương tiện

WordPress.org

Sau đây là các phiên bản khác nhau của WordPress, được liệt kê theo thứ tự thời gian từ cũ nhất đến mới nhất, cùng với thông tin Nhật ký thay đổi về các tính năng và cải tiến mới trong mỗi phiên bản.

GHI CHÚ: Các nhà phát triển cốt lõi của WordPress chia sẻ tình yêu với nhạc jazz và kể từ khi WordPress 1.0 tất cả các bản phát hành chính đều được đặt tên để vinh danh các nhạc sĩ nhạc jazz mà họ ngưỡng mộ.

Phiên bản Ngày phát hành Nhạc sĩ Thay đổi nhật ký Sự thông báo Phiên bản DB
0.70 Ngày 27 tháng 5 năm 2003 Changelog Blog
0.71 Ngày 9 tháng 6 năm 2003 Changelog Blog
0.711 Ngày 25 tháng 6 năm 2003 Changelog Blog
0.72 11 tháng 10, 2003 Changelog Blog
1.0 3 tháng 1, 2004 Miles davis Changelog Blog
1.0.1 25 tháng 1, 2004 Changelog Blog
1.0.2 Ngày 11 tháng 3 năm 2004 Art Blakey Changelog Blog
1.2 Ngày 22 tháng 5 năm 2004 Charles Mingus Changelog Blog
1.2.1 6 tháng 10, 2004 Changelog Blog
1.2.2 Ngày 15 tháng 12 năm 2004 Changelog Blog 2540
1.5 17 tháng 2, 2005 Billy Strayhorn Changelog Blog 2541
1.5.1 Ngày 9 tháng 5 năm 2005 Changelog Blog 2541
1.5.1.1 Ngày 9 tháng 5 năm 2005 Changelog Blog 2541
1.5.1.2 Ngày 27 tháng 5 năm 2005 Changelog Blog 2541
1.5.1.3 Ngày 29 tháng 6 năm 2005 Changelog Blog 2541
1.5.2 Ngày 14 tháng 8 năm 2005 Changelog Blog 2541
2.0 Ngày 26 tháng 12 năm 2005 Duke Ellington Changelog Blog 3441
2.0.1 Ngày 31 tháng 1 năm 2006 Changelog Blog 3441
2.0.2 Ngày 10 tháng 3 năm 2006 Changelog Blog 3441
2.0.3 Ngày 1 tháng 6 năm 2006 Changelog Blog 3441
2.0.4 Ngày 29 tháng 7 năm 2006 Changelog Blog 3441
2.0.5 Ngày 27 tháng 10 năm 2006 Ronan Boren Changelog Blog 3441
2.0.6 Ngày 5 tháng 1 năm 2007 Changelog Blog 3441
2.0.7 Ngày 15 tháng 1 năm 2007 Changelog Blog 3441
2.0.8 Ngày 8 tháng 2 năm 2007 Changelog Không có blog 3441
2.0.9 Ngày 21 tháng 2 năm 2007 Changelog Blog 3441
2.0.10 Ngày 3 tháng 4 năm 2007 Changelog Blog 3441
2.0.11 Ngày 5 tháng 8 năm 2007 Changelog Blog 3441
2.1 Ngày 22 tháng 1 năm 2007 Ella Fitzgerald Changelog Blog 4772
2.1.1 Ngày 21 tháng 2 năm 2007 Changelog Blog 4773
2.1.2 Ngày 2 tháng 3 năm 2007 Changelog Blog 4773
2.1.3 Ngày 3 tháng 4 năm 2007 Changelog Blog 4773
2.2 Ngày 16 tháng 5 năm 2007 Stan Getz Changelog Blog 5183
2.2.1 Ngày 21 tháng 6 năm 2007 Changelog Blog 5183
2.2.2 Ngày 5 tháng 8 năm 2007 Changelog Blog 5183
2.2.3 8 tháng 9 năm 2007 Changelog Blog 5183
2.3 Ngày 24 tháng 9 năm 2007 Dexter Gordon Changelog Blog 6124
2.3.1 Ngày 26 tháng 10 năm 2007 Changelog Blog 6124
2.3.2 Ngày 29 tháng 12 năm 2007 Changelog Blog 6124
2.3.3 Ngày 5 tháng 2 năm 2008 Changelog Blog 6124
2.5 Ngày 29 tháng 3 năm 2008 Michael Brecker Changelog Blog 7558
2.5.1 Ngày 25 tháng 4 năm 2008 Changelog Blog 7796
2.6 Ngày 15 tháng 7 năm 2008 McCoy Tyner Changelog Blog 8201
2.6.1 Ngày 15 tháng 8 năm 2008 Changelog Blog 8204
2.6.2 8 tháng 9, 2008 Changelog Blog 8204
2.6.3 23 tháng 10, 2008 Changelog Blog 8204
2.6.5 Ngày 25 tháng 11 năm 2008 Changelog Blog 8204
2.7 Ngày 10 tháng 12 năm 2008 John Coltrane Changelog Blog 9872
2.7.1 Ngày 10 tháng 2 năm 2009 Changelog Blog 9872
2.8 Ngày 10 tháng 6 năm 2009 Chet Baker Changelog Blog 11548
2.8.1 Ngày 9 tháng 7 năm 2009 Changelog Blog 11548
2.8.2 Ngày 20 tháng 7 năm 2009 Changelog Blog 11548
2.8.3 Ngày 3 tháng 8 năm 2009 Changelog Blog 11548
2.8.4 Ngày 12 tháng 8 năm 2009 Changelog Blog 11548
2.8.5 Ngày 20 tháng 10 năm 2009 Changelog Blog 11548
2.8.6 Ngày 12 tháng 11 năm 2009 Changelog Blog 11548
2.9 Ngày 18 tháng 12 năm 2009 Carmen McRae Changelog Blog 12329
2.9.1 4 tháng 1, 2010 Changelog Blog 12329
2.9.2 Ngày 15 tháng 2 năm 2010 Changelog Blog 12329
3.0 Ngày 17 tháng 6 năm 2010 Thelonious Monk Changelog Blog 15260
3.0.1 Ngày 29 tháng 7 năm 2010 Changelog Blog 15477
3.0.2 Ngày 30 tháng 11 năm 2010 Changelog Blog 15477
3.0.3 Ngày 8 tháng 12 năm 2010 Changelog Blog 15477
3.0.4 Ngày 29 tháng 12 năm 2010 Changelog Blog 15477
3.0.5 Ngày 7 tháng 2 năm 2011 Changelog Blog 15477
3.0.6 Ngày 26 tháng 4 năm 2011 Changelog Không có blog 15477
3.1 Ngày 23 tháng 2 năm 2011 Django Reinhardt Changelog Blog 17056
3.1.1 Ngày 5 tháng 4 năm 2011 Changelog Blog 17516
3.1.2 Ngày 26 tháng 4 năm 2011 Changelog Blog 17516
3.1.3 Ngày 25 tháng 5 năm 2011 Changelog Blog 17516
3.1.4 Ngày 29 tháng 6 năm 2011 Changelog Blog 17516
3.2 Ngày 4 tháng 7 năm 2011 George Gershwin Changelog Blog 18226
3.2.1 Ngày 12 tháng 7 năm 2011 Changelog Blog 18226
3.3 Ngày 12 tháng 12 năm 2011 Sonny Stitt Changelog Blog 19470
3.3.1 Ngày 3 tháng 1 năm 2012 Changelog Blog 19470
3.3.2 Ngày 20 tháng 4 năm 2012 Changelog Blog 19470
3.3.3 Ngày 27 tháng 6 năm 2012 Changelog Không có blog 19470
3.4 Ngày 13 tháng 6 năm 2012 Grant Green Changelog Blog 20596
3.4.1 Ngày 27 tháng 6 năm 2012 Changelog Blog 21115
3.4.2 Ngày 6 tháng 9 năm 2012 Changelog Blog 21707
3.5 Ngày 11 tháng 12 năm 2012 Elvin Jones Changelog Blog 22441
3.5.1 Ngày 24 tháng 1 năm 2013 Changelog Blog 22441
3.5.2 Ngày 21 tháng 6 năm 2013 Changelog Blog 22442
3.6 Ngày 1 tháng Tám năm 2013 Oscar Peterson Changelog Blog 24448
3.6.1 Ngày 11 tháng 9 năm 2013 Changelog Blog 24448
3.7 Ngày 24 tháng 10 năm 2013 Đếm Basie Changelog Blog 25824
3.7.1 Ngày 29 tháng 10 năm 2013 Changelog Blog 25824
3.7.2 Ngày 8 tháng 4 năm 2014 Changelog Blog 26148
3.7.3 Ngày 14 tháng 4 năm 2014 Changelog Blog 26149
3.7.4 6 tháng 8, 2014 Changelog Blog 26149
3.7.5 Ngày 20 tháng 11 năm 2014 Changelog Blog 26149
3.7.6 Ngày 21 tháng 4 năm 2015 Changelog Blog 26149
3.7.7 Ngày 23 tháng 4 năm 2015 Changelog Không có blog 26149
3.7.8 Ngày 7 tháng 5 năm 2015 Changelog Blog 26151
3.7.9 Ngày 23 tháng 7 năm 2015 Changelog Blog 26151
3.7.10 Ngày 4 tháng 8 năm 2015 Changelog Blog 26151
3.7.11 Ngày 15 tháng 9 năm 2015 Changelog Blog 26151
3.7.12 Ngày 6 tháng 1 năm 2016 Changelog Blog 26151
3.7.13 Ngày 2 tháng 2 năm 2016 Changelog Blog 26151
3.7.14 Ngày 6 tháng 5 năm 2016 Changelog Blog 26151
3.7.15 Ngày 21 tháng 6 năm 2016 Changelog Blog 26151
3.7.16 Ngày 7 tháng 9 năm 2016 Changelog Blog 26151
3.7.17 11 tháng 1, 2017 Changelog Blog 26151
3.7.18 Ngày 26 tháng 1 năm 2017 Changelog Blog 26151
3.7.19 Ngày 6 tháng 3 năm 2017 Changelog Blog 26151
3.7.20 Ngày 20 tháng 4 năm 2017 Changelog Blog 26151
3.7.21 Ngày 16 tháng 5 năm 2017 Changelog Blog 26151
3.7.22 Ngày 19 tháng 9 năm 2017 Changelog Blog 26151
3.7.23 Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Changelog Blog 26151
3.7.24 Ngày 29 tháng 11 năm 2017 Changelog Blog 26151
3.7.25 16 tháng 1, 2018 Changelog Blog 26151
3.7.26 Ngày 3 tháng 4 năm 2018 Changelog Blog 26151
3.7.27 Ngày 5 tháng 7 năm 2018 Changelog Blog 26151
3.7.28 12 tháng 12, 2018 Changelog Blog 26151
3.7.29 13 tháng 3, 2019 Changelog Blog 26151
3.7.30 4 tháng 9, 2019 Changelog Blog 26151
3.7.31 14 tháng 10, 2019 Changelog Blog 26151
3.7.32 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 26151
3.7.33 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 26151
3.7.34 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 26151
3.7.35 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
3.7.36 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
3.8 Ngày 12 tháng 12 năm 2013 Charlie Parker Changelog Blog 26691
3.8.1 23 tháng 1, 2014 Changelog Blog 26691
3.8.2 Ngày 8 tháng 4 năm 2014 Changelog Blog 26691
3.8.3 Ngày 14 tháng 4 năm 2014 Changelog Blog 26692
3.8.4 6 tháng 8, 2014 Changelog Blog 26692
3.8.5 Ngày 20 tháng 11 năm 2014 Changelog Blog 26692
3.8.6 Ngày 21 tháng 4 năm 2015 Changelog Blog 26692
3.8.7 Ngày 23 tháng 4 năm 2015 Changelog Không có blog 26692
3.8.8 Ngày 7 tháng 5 năm 2015 Changelog Blog 26694
3.8.9 Ngày 23 tháng 7 năm 2015 Changelog Blog 26694
3.8.10 Ngày 4 tháng 8 năm 2015 Changelog Blog 26694
3.8.11 Ngày 15 tháng 9 năm 2015 Changelog Blog 26694
3.8.12 Ngày 6 tháng 1 năm 2016 Changelog Blog 26694
3.8.13 Ngày 2 tháng 2 năm 2016 Changelog Blog 26694
3.8.14 Ngày 6 tháng 5 năm 2016 Changelog Blog 26694
3.8.15 Ngày 21 tháng 6 năm 2016 Changelog Blog 26694
3.8.16 Ngày 7 tháng 9 năm 2016 Changelog Blog 26694
3.8.17 11 tháng 1, 2017 Changelog Blog 26694
3.8.18 Ngày 26 tháng 1 năm 2017 Changelog Blog 26694
3.8.19 Ngày 6 tháng 3 năm 2017 Changelog Blog 26694
3.8.20 Ngày 20 tháng 4 năm 2017 Changelog Blog 26694
3.8.21 Ngày 16 tháng 5 năm 2017 Changelog Blog 26694
3.8.22 Ngày 19 tháng 9 năm 2017 Changelog Blog 26694
3.8.23 Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Changelog Blog 26694
3.8.24 Ngày 29 tháng 11 năm 2017 Changelog Blog 26694
3.8.25 16 tháng 1, 2018 Changelog Blog 26694
3.8.26 Ngày 3 tháng 4 năm 2018 Changelog Blog 26694
3.8.27 Ngày 5 tháng 7 năm 2018 Changelog Blog 26694
3.8.28 Ngày 12 tháng 12 năm 2018 Changelog Blog 26694
3.8.29 13 tháng 3, 2019 Changelog Blog 26694
3.8.30 4 tháng 9, 2019 Changelog Blog 26694
3.8.31 14 tháng 10, 2019 Changelog Blog 26694
3.8.32 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 26694
3.8.33 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 26694
3.8.34 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 26694
3.8.35 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
3.8.36 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
3.9 Ngày 16 tháng 4 năm 2014 Jimmy Smith Changelog Blog 27916
3.9.1 Ngày 8 tháng 5 năm 2014 Changelog Blog 27916
3.9.2 6 tháng 8, 2014 Changelog Blog 27916
3.9.3 Ngày 20 tháng 11 năm 2014 Changelog Blog 27916
3.9.4 Ngày 21 tháng 4 năm 2015 Changelog Blog 27916
3.9.5 Ngày 23 tháng 4 năm 2015 Changelog Không có blog 27916
3.9.6 Ngày 7 tháng 5 năm 2015 Changelog Blog 27918
3.9.7 Ngày 23 tháng 7 năm 2015 Changelog Blog 27918
3.9.8 Ngày 4 tháng 8 năm 2015 Changelog Blog 27918
3.9.9 Ngày 15 tháng 9 năm 2015 Changelog Blog 27918
3.9.10 Ngày 6 tháng 1 năm 2016 Changelog Blog 27918
3.9.11 Ngày 2 tháng 2 năm 2016 Changelog Blog 27918
3.9.12 Ngày 6 tháng 5 năm 2016 Changelog Blog 27918
3.9.13 Ngày 21 tháng 6 năm 2016 Changelog Blog 27918
3.9.14 Ngày 7 tháng 9 năm 2016 Changelog Blog 27918
3.9.15 Ngày 11 tháng 1 năm 2017 Changelog Blog 27918
3.9.16 Ngày 26 tháng 1 năm 2017 Changelog Blog 27918
3.9.17 Ngày 6 tháng 3 năm 2017 Changelog Blog 27918
3.9.18 Ngày 20 tháng 4 năm 2017 Changelog Blog 27918
3.9.19 Ngày 16 tháng 5 năm 2017 Changelog Blog 27918
3.9.20 Ngày 19 tháng 9 năm 2017 Changelog Blog 27918
3.9.21 Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Changelog Blog 27918
3.9.22 Ngày 29 tháng 11 năm 2017 Changelog Blog 27918
3.9.23 16 tháng 1, 2018 Changelog Blog 27918
3.9.24 Ngày 3 tháng 4 năm 2018 Changelog Blog 27918
3.9.25 Ngày 5 tháng 7 năm 2018 Changelog Blog 27918
3.9.26 12 tháng 12, 2018 Changelog Blog 27918
3.9.27 13 tháng 3, 2019 Changelog Blog 27918
3.9.28 4 tháng 9, 2019 Changelog Blog 27918
3.9.29 14 tháng 10, 2019 Changelog Blog 27918
3.9.30 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 27918
3.9.31 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 27918
3.9.32 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 27918
3.9.33 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
3.9.34 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
4.0 Ngày 4 tháng 9 năm 2014 Benny Goodman Changelog Blog 29630
4.0.1 Ngày 20 tháng 11 năm 2014 Changelog Blog 29630
4.0.2 Ngày 21 tháng 4 năm 2015 Changelog Blog 29630
4.0.3 Ngày 23 tháng 4 năm 2015 Changelog Không có blog 29630
4.0.4 Ngày 27 tháng 4 năm 2015 Changelog Blog 29631
4.0.5 Ngày 7 tháng 5 năm 2015 Changelog Blog 29632
4.0.6 Ngày 23 tháng 7 năm 2015 Changelog Blog 29632
4.0.7 Ngày 4 tháng 8 năm 2015 Changelog Blog 29632
4.0.8 Ngày 15 tháng 9 năm 2015 Changelog Blog 29632
4.0.9 Ngày 6 tháng 1 năm 2016 Changelog Blog 29632
4.0.10 Ngày 2 tháng 2 năm 2016 Changelog Blog 29632
4.0.11 Ngày 6 tháng 5 năm 2016 Changelog Blog 29632
4.0.12 Ngày 21 tháng 6 năm 2016 Changelog Blog 29632
4.0.13 Ngày 7 tháng 9 năm 2016 Changelog Blog 29632
4.0.14 Ngày 11 tháng 1 năm 2017 Changelog Blog 29632
4.0.15 Ngày 26 tháng 1 năm 2017 Changelog Blog 29632
4.0.16 Ngày 6 tháng 3 năm 2017 Changelog Blog 29632
4.0.17 Ngày 20 tháng 4 năm 2017 Changelog Blog 29632
4.0.18 Ngày 16 tháng 5 năm 2017 Changelog Blog 29632
4.0.19 Ngày 19 tháng 9 năm 2017 Changelog Blog 29632
4.0.20 Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Changelog Blog 29632
4.0.21 Ngày 29 tháng 11 năm 2017 Changelog Blog 29632
4.0.22 16 tháng 1, 2018 Changelog Blog 29632
4.0.23 Ngày 3 tháng 4 năm 2018 Changelog Blog 29632
4.0.24 Ngày 5 tháng 7 năm 2018 Changelog Blog 29632
4.0.25 12 tháng 12, 2018 Changelog Blog 29632
4.0.26 13 tháng 3, 2019 Changelog Blog 29632
4.0.27 4 tháng 9, 2019 Changelog Blog 29632
4.0.28 14 tháng 10, 2019 Changelog Blog 29632
4.0.29 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 29632
4.0.30 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 29632
4.0.31 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 29632
4.0.32 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
4.0.33 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
4.1 Ngày 17 tháng 12 năm 2014 Dinah Washington Changelog Blog 30133
4.1.1 Ngày 18 tháng 2 năm 2015 Changelog Blog 30133
4.1.2 Ngày 21 tháng 4 năm 2015 Changelog Blog 30133
4.1.3 Ngày 23 tháng 4 năm 2015 Changelog Không có blog 30133
4.1.4 Ngày 27 tháng 4 năm 2015 Changelog Blog 30134
4.1.5 Ngày 7 tháng 5 năm 2015 Changelog Blog 30135
4.1.6 Ngày 23 tháng 7 năm 2015 Changelog Blog 30135
4.1.7 Ngày 4 tháng 8 năm 2015 Changelog Blog 30135
4.1.8 Ngày 15 tháng 9 năm 2015 Changelog Blog 30135
4.1.9 Ngày 6 tháng 1 năm 2016 Changelog Blog 30135
4.1.10 Ngày 2 tháng 2 năm 2016 Changelog Blog 30135
4.1.11 Ngày 6 tháng 5 năm 2016 Changelog Blog 30135
4.1.12 Ngày 21 tháng 6 năm 2016 Changelog Blog 30135
4.1.13 Ngày 7 tháng 9 năm 2016 Changelog Blog 30135
4.1.14 11 tháng 1, 2017 Changelog Blog 30135
4.1.15 Ngày 26 tháng 1 năm 2017 Changelog Blog 30135
4.1.16 Ngày 6 tháng 3 năm 2017 Changelog Blog 30135
4.1.17 Ngày 20 tháng 4 năm 2017 Changelog Blog 30135
4.1.18 Ngày 16 tháng 5 năm 2017 Changelog Blog 30135
4.1.19 Ngày 19 tháng 9 năm 2017 Changelog Blog 30135
4.1.20 Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Changelog Blog 30135
4.1.21 Ngày 29 tháng 11 năm 2017 Changelog Blog 30135
4.1.22 16 tháng 1, 2018 Changelog Blog 30135
4.1.23 Ngày 3 tháng 4 năm 2018 Changelog Blog 30135
4.1.24 Ngày 5 tháng 7 năm 2018 Changelog Blog 30135
4.1.25 12 tháng 12, 2018 Changelog Blog 30135
4.1.26 13 tháng 3, 2019 Changelog Blog 30135
4.1.27 4 tháng 9, 2019 Changelog Blog 30135
4.1.28 14 tháng 10, 2019 Changelog Blog 30135
4.1.29 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 30135
4.1.30 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 30135
4.1.31 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 30135
4.1.32 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
4.1.33 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
4.2 Ngày 23 tháng 4 năm 2015 Bud Powell Changelog Blog 31532
4.2.1 Ngày 27 tháng 4 năm 2015 Changelog Blog 31533
4.2.2 Ngày 7 tháng 5 năm 2015 Changelog Blog 31535
4.2.3 Ngày 23 tháng 7 năm 2015 Changelog Blog 31536
4.2.4 Ngày 4 tháng 8 năm 2015 Changelog Blog 31536
4.2.5 Ngày 15 tháng 9 năm 2015 Changelog Blog 31536
4.2.6 Ngày 6 tháng 1 năm 2016 Changelog Blog 31536
4.2.7 Ngày 2 tháng 2 năm 2016 Changelog Blog 31536
4.2.8 Ngày 6 tháng 5 năm 2016 Changelog Blog 31536
4.2.9 Ngày 21 tháng 6 năm 2016 Changelog Blog 31536
4.2.10 Ngày 7 tháng 9 năm 2016 Changelog Blog 31536
4.2.11 11 tháng 1, 2017 Changelog Blog 31536
4.2.12 Ngày 26 tháng 1 năm 2017 Changelog Blog 31536
4.2.13 Ngày 6 tháng 3 năm 2017 Changelog Blog 31536
4.2.14 Ngày 20 tháng 4 năm 2017 Changelog Blog 31536
4.2.15 Ngày 16 tháng 5 năm 2017 Changelog Blog 31536
4.2.16 Ngày 19 tháng 9 năm 2017 Changelog Blog 31536
4.2.17 Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Changelog Blog 31536
4.2.18 Ngày 29 tháng 11 năm 2017 Changelog Blog 31536
4.2.19 16 tháng 1, 2018 Changelog Blog 31536
4.2.20 Ngày 3 tháng 4 năm 2018 Changelog Blog 31536
4.2.21 Ngày 5 tháng 7 năm 2018 Changelog Blog 31536
4.2.22 12 tháng 12, 2018 Changelog Blog 31536
4.2.23 13 tháng 3, 2019 Changelog Blog 31536
4.2.24 4 tháng 9, 2019 Changelog Blog 31536
4.2.25 14 tháng 10, 2019 Changelog Blog 31536
4.2.26 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 31536
4.2.27 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 31536
4.2.28 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 31536
4.2.29 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
4.2.30 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
4.3 Ngày 18 tháng 8 năm 2015 Kỳ nghỉ Billie Changelog Blog 33055
4.3.1 Ngày 15 tháng 9 năm 2015 Changelog Blog 33056
4.3.2 Ngày 6 tháng 1 năm 2016 Changelog Blog 33056
4.3.3 Ngày 2 tháng 2 năm 2016 Changelog Blog 33056
4.3.4 Ngày 6 tháng 5 năm 2016 Changelog Blog 33056
4.3.5 Ngày 21 tháng 6 năm 2016 Changelog Blog 33056
4.3.6 Ngày 7 tháng 9 năm 2016 Changelog Blog 33056
4.3.7 11 tháng 1, 2017 Changelog Blog 33056
4.3.8 Ngày 26 tháng 1 năm 2017 Changelog Blog 33056
4.3.9 Ngày 6 tháng 3 năm 2017 Changelog Blog 33056
4.3.10 Ngày 20 tháng 4 năm 2017 Changelog Blog 33056
4.3.11 Ngày 16 tháng 5 năm 2017 Changelog Blog 33056
4.3.12 Ngày 19 tháng 9 năm 2017 Changelog Blog 33056
4.3.13 Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Changelog Blog 33056
4.3.14 Ngày 29 tháng 11 năm 2017 Changelog Blog 33056
4.3.15 16 tháng 1, 2018 Changelog Blog 33056
4.3.16 Ngày 3 tháng 4 năm 2018 Changelog Blog 33056
4.3.17 Ngày 5 tháng 7 năm 2018 Changelog Blog 33056
4.3.18 12 tháng 12, 2018 Changelog Blog 33056
4.3.19 13 tháng 3, 2019 Changelog Blog 33056
4.3.20 4 tháng 9, 2019 Changelog Blog 33056
4.3.21 14 tháng 10, 2019 Changelog Blog 33056
4.3.22 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 33056
4.3.23 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 33056
4.3.24 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 33056
4.3.25 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
4.3.26 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
4.4 Ngày 8 tháng 12 năm 2015 Clifford Brown Changelog Blog 35700
4.4.1 Ngày 6 tháng 1 năm 2016 Changelog Blog 35700
4.4.2 Ngày 2 tháng 2 năm 2016 Changelog Blog 35700
4.4.3 Ngày 6 tháng 5 năm 2016 Changelog Blog 35700
4.4.4 Ngày 21 tháng 6 năm 2016 Changelog Blog 35700
4.4.5 Ngày 7 tháng 9 năm 2016 Changelog Blog 35700
4.4.6 11 tháng 1, 2017 Changelog Blog 35700
4.4.7 Ngày 26 tháng 1 năm 2017 Changelog Blog 35700
4.4.8 Ngày 6 tháng 3 năm 2017 Changelog Blog 35700
4.4.9 Ngày 20 tháng 4 năm 2017 Changelog Blog 35700
4.4.10 Ngày 16 tháng 5 năm 2017 Changelog Blog 35700
4.4.11 Ngày 19 tháng 9 năm 2017 Changelog Blog 35700
4.4.12 Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Changelog Blog 35700
4.4.13 Ngày 29 tháng 11 năm 2017 Changelog Blog 35700
4.4.14 16 tháng 1, 2018 Changelog Blog 35700
4.4.15 Ngày 3 tháng 4 năm 2018 Changelog Blog 35700
4.4.16 Ngày 5 tháng 7 năm 2018 Changelog Blog 35700
4.4.17 12 tháng 12, 2018 Changelog Blog 35700
4.4.18 13 tháng 3, 2019 Changelog Blog 35700
4.4.19 4 tháng 9, 2019 Changelog Blog 35700
4.4.20 14 tháng 10, 2019 Changelog Blog 35700
4.4.21 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 35700
4.4.22 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 35700
4.4.23 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 35700
4.4.24 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
4.4.25 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
4.5 Ngày 12 tháng 4 năm 2016 Coleman Hawkins Changelog Blog 36686
4.5.1 Ngày 26 tháng 4 năm 2016 Changelog Blog 36686
4.5.2 Ngày 6 tháng 5 năm 2016 Changelog Blog 36686
4.5.3 Ngày 21 tháng 6 năm 2016 Changelog Blog 36686
4.5.4 Ngày 7 tháng 9 năm 2016 Changelog Blog 36686
4.5.5 11 tháng 1, 2017 Changelog Blog 36686
4.5.6 Ngày 26 tháng 1 năm 2017 Changelog Blog 36686
4.5.7 Ngày 6 tháng 3 năm 2017 Changelog Blog 36686
4.5.8 Ngày 20 tháng 4 năm 2017 Changelog Blog 36686
4.5.9 Ngày 16 tháng 5 năm 2017 Changelog Blog 36686
4.5.10 Ngày 19 tháng 9 năm 2017 Changelog Blog 36686
4.5.11 Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Changelog Blog 36686
4.5.12 Ngày 29 tháng 11 năm 2017 Changelog Blog 36686
4.5.13 16 tháng 1, 2018 Changelog Blog 36686
4.5.14 Ngày 3 tháng 4 năm 2018 Changelog Blog 36686
4.5.15 Ngày 5 tháng 7 năm 2018 Changelog Blog 36686
4.5.16 12 tháng 12, 2018 Changelog Blog 36686
4.5.17 13 tháng 3, 2019 Changelog Blog 36686
4.5.18 4 tháng 9, 2019 Changelog Blog 36686
4.5.19 14 tháng 10, 2019 Changelog Blog 36686
4.5.20 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 36686
4.5.21 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 36686
4.5.22 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 36686
4.5.23 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
4.5.24 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
4.6 Ngày 16 tháng 8 năm 2016 Pepper Adams Changelog Blog 37965
4.6.1 Ngày 7 tháng 9 năm 2016 Changelog Blog 37965
4.6.2 11 tháng 1, 2017 Changelog Blog 37965
4.6.3 Ngày 26 tháng 1 năm 2017 Changelog Blog 37965
4.6.4 Ngày 6 tháng 3 năm 2017 Changelog Blog 37965
4.6.5 Ngày 20 tháng 4 năm 2017 Changelog Blog 37965
4.6.6 Ngày 16 tháng 5 năm 2017 Changelog Blog 37965
4.6.7 Ngày 19 tháng 9 năm 2017 Changelog Blog 37965
4.6.8 Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Changelog Blog 37965
4.6.9 Ngày 29 tháng 11 năm 2017 Changelog Blog 37965
4.6.10 16 tháng 1, 2018 Changelog Blog 37965
4.6.11 Ngày 3 tháng 4 năm 2018 Changelog Blog 37965
4.6.12 Ngày 5 tháng 7 năm 2018 Changelog Blog 37965
4.6.13 12 tháng 12, 2018 Changelog Blog 37965
4.6.14 13 tháng 3, 2019 Changelog Blog 37965
4.6.15 4 tháng 9, 2019 Changelog Blog 37965
4.6.16 14 tháng 10, 2019 Changelog Blog 37965
4.6.17 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 37965
4.6.18 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 37965
4.6.19 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 37965
4.6.20 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
4.6.21 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
4.7 Ngày 06 tháng 12 năm 2016 Sarah "Sassy" Vaughan Changelog Blog 38590
4.7.1 11 tháng 1, 2017 Changelog Blog 38590
4.7.2 Ngày 26 tháng 1 năm 2017 Changelog Blog 38590
4.7.3 Ngày 6 tháng 3 năm 2017 Changelog Blog 38590
4.7.4 Ngày 20 tháng 4 năm 2017 Changelog Blog 38590
4.7.5 Ngày 16 tháng 5 năm 2017 Changelog Blog 38590
4.7.6 Ngày 19 tháng 9 năm 2017 Changelog Blog 38590
4.7.7 Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Changelog Blog 38590
4.7.8 Ngày 29 tháng 11 năm 2017 Changelog Blog 38590
4.7.9 16 tháng 1, 2018 Changelog Blog 38590
4.7.10 Ngày 3 tháng 4 năm 2018 Changelog Blog 38590
4.7.11 Ngày 5 tháng 7 năm 2018 Changelog Blog 38590
4.7.12 12 tháng 12, 2018 Changelog Blog 38590
4.7.13 13 tháng 3, 2019 Changelog Blog 38590
4.7.14 4 tháng 9, 2019 Changelog Blog 38590
4.7.15 14 tháng 10, 2019 Changelog Blog 38590
4.7.16 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 38590
4.7.17 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 38590
4.7.18 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 38590
4.7.19 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
4.7.20 Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Changelog Blog 48748
4.7.21 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
4.8 8 tháng 6, 2017 William John "Bill" Evans Changelog Blog 38590
4.8.1 Ngày 2 tháng 8 năm 2017 Changelog Blog 38590
4.8.2 Ngày 19 tháng 9 năm 2017 Changelog Blog 38590
4.8.3 Ngày 31 tháng 10 năm 2017 Changelog Blog 38590
4.8.4 Ngày 29 tháng 11 năm 2017 Changelog Blog 38590
4.8.5 16 tháng 1, 2018 Changelog Blog 38590
4.8.6 Ngày 3 tháng 4 năm 2018 Changelog Blog 38590
4.8.7 Ngày 5 tháng 7 năm 2018 Changelog Blog 38590
4.8.8 12 tháng 12, 2018 Changelog Blog 38590
4.8.9 13 tháng 3, 2019 Changelog Blog 38590
4.8.10 4 tháng 9, 2019 Changelog Blog 38590
4.8.11 14 tháng 10, 2019 Changelog Blog 38590
4.8.12 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 38590
4.8.13 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 38590
4.8.14 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 38590
4.8.15 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
4.8.16 Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Changelog Blog 48748
4.8.17 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
4.9 Ngày 15 tháng 11 năm 2017 Billy Tipton Changelog Blog 38590
4.9.1 Ngày 29 tháng 11 năm 2017 Changelog Blog 38590
4.9.2 16 tháng 1, 2018 Changelog Blog 38590
4.9.3 Ngày 5 tháng 2 năm 2018 Changelog Blog 38590
4.9.4 6 tháng 2, 2018 Changelog Blog 38590
4.9.5 Ngày 3 tháng 4 năm 2018 Changelog Blog 38590
4.9.6 Ngày 17 tháng 5 năm 2018 Changelog Blog 38590
4.9.7 Ngày 5 tháng 7 năm 2018 Changelog Blog 38590
4.9.8 2 tháng 8, 2018 Changelog Blog 38590
4.9.9 12 tháng 12, 2018 Changelog Blog 38590
4.9.10 13 tháng 3, 2019 Changelog Blog 38590
4.9.11 4 tháng 9, 2019 Changelog Blog 38590
4.9.12 14 tháng 10, 2019 Changelog Blog 38590
4.9.13 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 38590
4.9.14 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 38590
4.9.15 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 38590
4.9.16 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
4.9.17 Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Changelog Blog 48748
4.9.18 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.0 Ngày 06 tháng 12 năm 2018 Bebo Valdés Changelog Blog 43764
5.0.1 12 tháng 12, 2018 Changelog Blog 43764
5.0.2 Ngày 19 tháng 12 năm 2018 Changelog Blog 43764
5.0.3 9 tháng 1, 2019 Changelog Blog 43764
5.0.4 Ngày 21 tháng 5 năm 2019 Changelog Blog 43764
5.0.6 4 tháng 9, 2019 Changelog Blog 43764
5.0.7 14 tháng 10, 2019 Changelog Blog 43764
5.0.8 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 43764
5.0.9 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 43764
5.0.10 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 43764
5.0.11 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
5.0.12 Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.0.13 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.1 Ngày 21 tháng 2 năm 2019 Betty Carter Changelog Blog 44719
5.1.1 13 tháng 3, 2019 Changelog Blog 44719
5.1.2 4 tháng 9, 2019 Changelog Blog 44719
5.1.3 14 tháng 10, 2019 Changelog Blog 44719
5.1.4 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 45805
5.1.5 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 45805
5.1.6 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 45805
5.1.7 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
5.1.8 Ngày 30 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
5.1.9 Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.1.10 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.2 Ngày 7 tháng 5 năm 2019 Jaco Pastorius Changelog Blog 44719
5.2.1 Ngày 21 tháng 5 năm 2019 Changelog Blog 44719
5.2.2 18 tháng 6, 2019 Changelog Blog 44719
5.2.3 4 tháng 9, 2019 Changelog Blog 44719
5.2.4 14 tháng 10, 2019 Changelog Blog 44719
5.2.5 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 44719
5.2.6 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 44719
5.2.7 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 44719
5.2.8 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
5.2.9 Ngày 30 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
5.2.10 Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.2.11 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.3 12 tháng 11, 2019 Rahsaan Roland Kirk Changelog Blog 45805
5.3.1 12 tháng 12, 2019 Changelog Blog 45805
5.3.2 18 tháng 12, 2019 Changelog Blog 45805
5.3.3 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 45805
5.3.4 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 45805
5.3.5 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
5.3.6 Ngày 30 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
5.3.7 Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.3.8 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.4 Ngày 31 tháng 3 năm 2020 Nat Adderley Changelog Blog 47018
5.4.1 Ngày 29 tháng 4 năm 2020 Changelog Blog 47018
5.4.2 Ngày 10 tháng 6 năm 2020 Changelog Blog 47018
5.4.3 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
5.4.4 Ngày 30 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
5.4.5 Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.4.6 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.5 11 tháng 8, 2020 Billy Eckstine Changelog Blog 48748
5.5.1 Ngày 1 tháng 9 năm 2020 Changelog Blog 48748
5.5.2 Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
5.5.3 Ngày 30 tháng 10 năm 2020 Changelog Blog 48748
5.5.4 Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.5.5 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.6 Ngày 8 tháng 12 năm 2020 Nina Simone Changelog Blog 49752
5.6.1 03 tháng 2 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.6.2 Ngày 22 tháng 2 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.6.3 Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.6.4 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.7 Ngày 9 tháng 3 năm 2021 Esperanza Spalding Changelog Blog 49752
5.7.1 Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Changelog Blog 48748
5.7.2 Ngày 12 tháng 5 năm 2021 Changelog Blog 48748


Sinh nhật trong Lịch sử

    James Henry Lane, Tướng quân Hoa Kỳ trong Nội chiến (Liên minh) và Thượng nghị sĩ (Kansas), sinh ra ở Lawrenceburg, Indiana (mất năm 1866) Tom Dula, nhân vật dân gian Hoa Kỳ (Tom Dooley) (mất năm 1868) N. Howell Furman, Nhà hóa học người Mỹ người có công trình phân tách uranium đã góp phần phát triển bom nguyên tử Francis C Denebrink, sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ (WW I, WW II, Korea)

John Dillinger

1903 John Dillinger, tên cướp ngân hàng khét tiếng người Mỹ, sinh ra ở Indianapolis, Indiana (mất năm 1934)

Anne Morrow Lindbergh

1906 Anne Morrow Lindbergh, tác giả và phi công người Mỹ (Món quà từ biển), sinh tại Englewood, New Jersey (mất năm 2001)

Elizabeth Warren

1949 Elizabeth Warren, học giả Hoa Kỳ và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ (D-Massachusetts 2013-), sinh ra tại Thành phố Oklahoma, Oklahoma

    Charles T Canady, (Rep-R-Florida) Erin Brockovich, thư ký pháp lý người Mỹ và nhà vận động môi trường, sinh ra ở Lawrence, Kansas

Dan Brown

1964 Dan Brown, tác giả người Mỹ của tiểu thuyết kinh dị (Mật mã Da Vinci), sinh ra ở Exeter, New Hampshire


Mẹ thiên nhiên: Lập kỷ lục ở La Crosse

Không thể phủ nhận thời tiết là một trong những chủ đề trò chuyện phổ biến nhất. Chúng tôi thường xuyên đặt câu hỏi về thời tiết sẽ như thế nào đối với chúng tôi trong vài giờ, vài ngày hoặc thậm chí vài tuần tới. Chúng tôi thường phàn nàn về nó. Và, đôi khi, chúng tôi tự hỏi liệu mình vừa trải qua mức cao hay thấp nhất mọi thời đại. Nhờ vào tài liệu chi tiết của Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) tại La Crosse, chúng tôi có thể dễ dàng xác định điều đó. Kể từ lần quan sát thời tiết đầu tiên được thực hiện ở La Crosse vào tháng 10 năm 1872, NWS đã theo dõi những kỳ công của Mẹ Thiên nhiên.

Ví dụ: trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian 13 ngày với nhiệt độ dưới 20 °, cũng xảy ra vào các năm 1918, 1982 và 2000. Khoảng thời gian 13 ngày đó (25 tháng 12 năm 2017 đến ngày 6 tháng 1 năm 2018), với nhiệt độ trung bình là 0,8 °, là khoảng thời gian 13 ngày lạnh nhất kể từ ngày 6 tháng 2 năm 1966. Mặt khác, nhiệt độ tăng vọt lên 65 ° vào ngày 24 tháng 11 năm 2017 (Thứ Sáu Đen) và vượt qua kỷ lục năm 1931 là 62 ° .

Dưới đây là một số kỷ lục cực đoan khác có thể được quan tâm:

NHIỆT ĐỘ

Ngày nóng nhất: 108 ° vào ngày 14 tháng 7 năm 1936 cũng như ngày 13 tháng 7 năm 1995

Ngày lạnh nhất: -43 ° vào ngày 18 tháng 1 năm 1873 và -42 ° vào ngày 21 tháng 1 năm 1888

Tháng ấm nhất: Tháng 7 năm 1936 với nhiệt độ trung bình là 79,5 °

Tháng lạnh nhất: Tháng 1 năm 1912 với nhiệt độ trung bình là -1,1 °

Những ngày liên tiếp có nhiệt độ dưới mức đóng băng (32 °): 52 ngày từ ngày 30 tháng 12 năm 1978 đến ngày 19 tháng 2 năm 1979

TÍNH TOÁN TUYẾT

Mùa tuyết rơi nhiều nhất: 1961-1962 (Trong khi tổng lượng tuyết rơi trong mùa đông 1958-1959 đạt 78,3 ", thì mùa đông 1961-1962 đã nhiều hơn .4" với tổng số là 78,7 ".)

Inch tuyết đầu tiên sớm nhất: 1,2 ”vào ngày 18 tháng 10 năm 1991

Dấu vết tuyết mới nhất: 0,2 ”vào ngày 28 tháng 5 năm 1947

Ngày tuyết rơi nhiều nhất: 16,7 ”vào ngày 7 tháng 12 năm 1927

Mặc dù tiêu đề này phóng đại 16,7 ”, nhưng đó là một cơn bão có tỷ lệ lớn. Bài báo cho biết một chiếc xe đẩy đã cứu ba chiếc xe tải bị mắc kẹt trong tuyết cao. Giao thông tàu hỏa cũng bị chậm lại đáng kể. Có tin đồn rằng một chuyến tàu Burlington đã mất 2 tiếng rưỡi để đi từ Grand Crossing ở phía Bắc đến kho phía Nam (bốn dặm), ngay cả khi có sự hỗ trợ của năm động cơ khác. Người ta tin rằng giao thông tàu hỏa bị chậm lại có thể dẫn đến ít cây thông Noel hơn.

Lượng tuyết rơi lớn nhất trong hai ngày: 18,8 ”vào ngày 5-6 tháng 3 năm 1959

Mùa đông 1958-59 là một trong những mùa đông có tuyết nhất được ghi nhận. Các cư dân đã thực sự "HAD IT!" đến ngày 5-6 tháng 3 với lượng rác thải được báo cáo là 18 ”tại sân bay La Crosse và 22” ở cuối Đông Nam của thành phố. Bài báo báo cáo rằng không có đủ xe trượt tuyết để xử lý tuyết và, trong khi Quốc lộ 14/16 đã được thông tới các tuyến của quận, không thể đi đường cao tốc nào khác. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên La Crosse đóng cửa tất cả các trường công lập và giáo xứ.

Năm ẩm ướt nhất: 1881 với 44,74 ”

Năm khô hạn nhất: 1910 với 16,77 ”

Ngày Rainiest: 5.55 ”vào ngày 6 tháng 9 năm 1884

SỰ KIỆN KHỦNG HOẢNG

Lốc xoáy tồi tệ nhất: một F4 (F5 là nghiêm trọng nhất.) vào ngày 6 tháng 6 năm 1906

Theo ghi chú của nhà quan sát thời tiết, vào đầu giờ tối nay, cơn lốc xoáy dài 55 dặm bắt đầu gần Burr Oak, IA, đi qua Reno, MN, vượt qua Mississippi tại Stoddard, và được quan sát lần cuối ở Portland cách La Crosse khoảng 12 dặm về phía nam trong Thị trấn Washington. Di chuyển 25 dặm một giờ, cơn lốc xoáy đã giết chết 4 người, 18 người bị thương và gây thiệt hại tài sản trị giá 70.000 USD.

Tài khoản này trong La Crosse Leader-Press xác minh số người chết. Một chuyến tàu cứu trợ bắt đầu ở Stoddard và tiếp tục đi dọc theo con đường của cơn bão đã tìm thấy một nông dân Stoddard chết trên đường. Trong số những người đã khuất còn có hai anh em, 12 tuổi và 15 tuổi, đến từ St. Joseph’s Ridge cũng như một phụ nữ sống giữa Freeburg và Caledonia, MN.

Nếu bạn muốn khám phá thêm về địa phương của Mẹ Thiên nhiên “tuyên bố nổi tiếng”, bạn có thể nhấp vào liên kết này tới Dịch vụ Thời tiết Quốc gia. Để xem ảnh và / hoặc các bài báo về các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, hãy ghé thăm Phòng Lưu trữ tại Thư viện Công cộng La Crosse tại 800 Main St. Các quan sát thời tiết hàng ngày cũng có sẵn từ năm 1872-1947.


Mẹ thiên nhiên: Lập kỷ lục ở La Crosse

Không thể phủ nhận thời tiết là một trong những chủ đề trò chuyện phổ biến nhất. Chúng tôi thường xuyên đặt câu hỏi về thời tiết sẽ như thế nào đối với chúng tôi trong vài giờ, vài ngày hoặc thậm chí vài tuần tới. Chúng tôi thường phàn nàn về nó. Và, đôi khi, chúng tôi tự hỏi liệu mình vừa trải qua mức cao hay thấp nhất mọi thời đại. Nhờ vào tài liệu chi tiết của Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) tại La Crosse, chúng tôi có thể dễ dàng xác định điều đó. Kể từ lần quan sát thời tiết đầu tiên được thực hiện ở La Crosse vào tháng 10 năm 1872, NWS đã theo dõi những kỳ công của Mẹ Thiên nhiên.

Ví dụ: trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, chúng tôi đã trải qua khoảng thời gian 13 ngày với nhiệt độ dưới 20 °, cũng xảy ra vào các năm 1918, 1982 và 2000. Khoảng thời gian 13 ngày đó (25 tháng 12 năm 2017 đến ngày 6 tháng 1 năm 2018), với nhiệt độ trung bình là 0,8 °, là khoảng thời gian 13 ngày lạnh nhất kể từ ngày 6 tháng 2 năm 1966. Mặt khác, nhiệt độ tăng vọt lên 65 ° vào ngày 24 tháng 11 năm 2017 (Thứ Sáu Đen) và vượt qua kỷ lục năm 1931 là 62 ° .

Dưới đây là một số kỷ lục cực đoan khác có thể được quan tâm:

NHIỆT ĐỘ

Ngày nóng nhất: 108 ° vào ngày 14 tháng 7 năm 1936 cũng như ngày 13 tháng 7 năm 1995

Ngày lạnh nhất: -43 ° vào ngày 18 tháng 1 năm 1873 và -42 ° vào ngày 21 tháng 1 năm 1888

Tháng ấm nhất: Tháng 7 năm 1936 với nhiệt độ trung bình là 79,5 °

Tháng lạnh nhất: Tháng 1 năm 1912 với nhiệt độ trung bình là -1,1 °

Những ngày liên tiếp có nhiệt độ dưới mức đóng băng (32 °): 52 ngày từ ngày 30 tháng 12 năm 1978 đến ngày 19 tháng 2 năm 1979

TÍNH TOÁN TUYẾT

Mùa tuyết rơi nhiều nhất: 1961-1962 (Trong khi tổng lượng tuyết rơi trong mùa đông 1958-1959 đạt 78,3 ", thì mùa đông 1961-1962 đã nhiều hơn .4" với tổng số là 78,7 ".)

Inch tuyết đầu tiên sớm nhất: 1,2 ”vào ngày 18 tháng 10 năm 1991

Dấu vết tuyết mới nhất: 0,2 ”vào ngày 28 tháng 5 năm 1947

Ngày tuyết rơi nhất: 16,7 ”vào ngày 7 tháng 12 năm 1927

Mặc dù tiêu đề này phóng đại 16,7 ”, nhưng đó là một cơn bão có tỷ lệ lớn. Bài báo cho biết một chiếc xe đẩy đã cứu ba chiếc xe tải bị mắc kẹt trong tuyết cao. Giao thông tàu hỏa cũng bị chậm lại đáng kể. Có tin đồn rằng một chuyến tàu Burlington đã mất 2 tiếng rưỡi để đi từ Grand Crossing ở phía Bắc đến kho phía Nam (bốn dặm), ngay cả khi có sự hỗ trợ của năm động cơ khác. Người ta tin rằng giao thông tàu hỏa bị chậm lại có thể dẫn đến ít cây thông Noel hơn.

Lượng tuyết rơi lớn nhất trong hai ngày: 18,8 ”vào ngày 5-6 tháng 3 năm 1959

Mùa đông 1958-59 là một trong những mùa đông tuyết nhất được ghi nhận. Các cư dân đã thực sự "HAD IT!" đến ngày 5-6 tháng 3 với lượng rác thải được báo cáo là 18 ”tại sân bay La Crosse và 22” ở cuối Đông Nam của thành phố. Bài báo báo cáo rằng không có đủ xe trượt tuyết để xử lý tuyết và, trong khi Quốc lộ 14/16 đã được thông tới các tuyến của quận, không thể đi đường cao tốc nào khác. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên La Crosse đóng cửa tất cả các trường công lập và giáo xứ.

Năm ẩm ướt nhất: 1881 với 44,74 ”

Năm khô hạn nhất: 1910 với 16,77 ”

Ngày Rainiest: 5.55 ”vào ngày 6 tháng 9 năm 1884

SỰ KIỆN KHỦNG HOẢNG

Lốc xoáy tồi tệ nhất: một F4 (F5 là nghiêm trọng nhất.) vào ngày 6 tháng 6 năm 1906

Theo ghi chép của nhà quan sát thời tiết, vào đầu giờ tối nay, cơn lốc xoáy dài 55 dặm bắt đầu gần Burr Oak, IA, đi qua Reno, MN, băng qua Mississippi tại Stoddard, và được quan sát lần cuối ở Portland cách La Crosse khoảng 12 dặm về phía nam trong Thị trấn Washington. Di chuyển 25 dặm một giờ, cơn lốc xoáy đã giết chết 4 người, 18 người bị thương và gây thiệt hại tài sản trị giá 70.000 USD.

Tài khoản này trong La Crosse Leader-Press xác minh số người chết. Một đoàn tàu cứu trợ khởi hành ở Stoddard và tiếp tục dọc theo con đường của cơn bão đã tìm thấy một nông dân Stoddard chết trên đường. Trong số những người đã khuất còn có hai anh em, 12 tuổi và 15 tuổi, đến từ St. Joseph’s Ridge cũng như một phụ nữ sống giữa Freeburg và Caledonia, MN.

Nếu bạn muốn khám phá thêm về địa phương của Mẹ Thiên nhiên “tuyên bố nổi tiếng”, bạn có thể nhấp vào liên kết này tới Dịch vụ Thời tiết Quốc gia. Để xem ảnh và / hoặc các bài báo về các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, hãy ghé thăm Phòng Lưu trữ tại Thư viện Công cộng La Crosse tại 800 Main St. Các quan sát thời tiết hàng ngày cũng có sẵn từ năm 1872-1947.


Nợ quốc gia dưới thời Trump

Khi Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, nợ quốc gia là 19,9 nghìn tỷ đô la, theo dữ liệu được Cục Dịch vụ Tài chính của Bộ Tài chính công bố trên Trực tiếp Kho bạc.

Trong sáu tháng đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của Trump, khoản nợ thực sự đã giảm 102 tỷ đô la, nhưng theo báo cáo từ Snopes, không có bằng chứng nào cho thấy các hành động cụ thể của chính quyền Trump đã gây ra sự sụt giảm.

Theo Kho bạc Direct - báo cáo dữ liệu nợ quốc gia vào cuối mỗi tháng - vào tháng 2 năm 2019, nợ quốc gia là 22 nghìn tỷ đô la. Trong năm dương lịch tiếp theo, khoản nợ đã tăng hơn 1 nghìn tỷ đô la, đạt 23 nghìn tỷ đô la vào tháng Hai.

Vào tháng 9, Kho bạc Direct báo cáo rằng nợ quốc gia đạt 26,9 nghìn tỷ đô la, một mức tăng đáng kể trong một thời gian ngắn khi nước này ứng phó với đại dịch COVID-19.

Kho bạc Direct vẫn chưa báo cáo con số của tháng 10, nhưng các hãng tin tức đã đưa tin rằng vào tháng 10 năm nay, nợ quốc gia chỉ ở mức dưới 27 nghìn tỷ đô la.

Sử dụng dữ liệu của Kho bạc Direct, từ thời điểm Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm nay, nợ quốc gia đã tăng từ 19,9 nghìn tỷ đô la lên 26,9 nghìn tỷ đô la, tức là tăng 7 nghìn tỷ đô la trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump.


WannaCry vẫn hoạt động, nhưng ít rơi nước mắt hơn

Bất chấp mọi sự công khai — chưa kể đến các bản vá và các phương pháp hay nhất để giúp ngăn chặn — WannaCry vẫn đang lây nhiễm các hệ thống.Vào tháng 3 năm 2018, Boeing đã bị tấn công nghi ngờ là WannaCry. Công ty tuyên bố rằng nó đã gây ra ít thiệt hại, tuy nhiên, chỉ ảnh hưởng đến một số máy móc sản xuất. Boeing đã có thể ngăn chặn cuộc tấn công và nhanh chóng đưa các hệ thống bị ảnh hưởng trở lại.

Một lý do chính khiến Boeing có thể phục hồi tốt như vậy là các bản vá cho các lỗ hổng mà WannaCry khai thác đã có sẵn. Thực tế là chúng vẫn chưa có mặt trước cuộc tấn công giải thích tại sao WannaCry vẫn có thể gây thiệt hại hơn một năm sau đó. Rất ít tổ chức có hiệu quả trong việc theo kịp việc vá lỗi.

Mối nguy lớn hơn ngày nay là từ các biến thể của WannaCry, hay cụ thể hơn là phần mềm độc hại mới dựa trên mã EternalBlue giống như Wannacry. Vào tháng 5 năm 2018, ESET đã công bố nghiên cứu cho thấy số lần phát hiện phần mềm độc hại dựa trên EternalBlue đã tăng vọt qua mức cao nhất trong năm 2017. Ngay sau WannaCry, số lần phát hiện các cuộc tấn công dựa trên EternalBlue đã giảm xuống còn vài trăm một ngày, nhưng tăng đều đặn cho đến khi tăng đột biến vào tháng 4.

Tất cả phần mềm độc hại dựa trên EternalBlue đều khai thác cùng một lỗ hổng Windows, vì vậy thực tế là các cuộc tấn công này đang gia tăng cho thấy rằng vẫn còn rất nhiều hệ thống Windows chưa được vá lỗi. Việc kẻ tấn công tìm thấy chúng chỉ là vấn đề thời gian.

Video liên quan: Thị trường ransomware và tương lai của phần mềm độc hại


111 người đàn ông da đen và trẻ em trai bị giết bởi cảnh sát

Truyền thống hàng thế kỷ của Mỹ về cảnh sát bắn chết những người đàn ông da đen phải chịu một cú sốc phi truyền thống vào tháng 4 khi cựu cảnh sát Derek Chauvin bị kết tội và bị kết án về mọi tội danh giết người George Floyd bằng cách quỳ trên cổ người đàn ông không vũ trang, bị còng và # 8217s trong hơn chín phút.

Nhưng nó đã nhanh chóng trở lại bình thường của cảnh sát với nhiều vụ bắn chết người của Người da đen bởi cơ quan thực thi pháp luật kể từ ngày Chauvin & # 8217s ra phán quyết.

Gần đây nhất, cơ quan thực thi pháp luật ở San Jose, California, đã công bố đoạn video về Demetrius StanleyVụ xả súng gây tử vong & # 8216s, một người đàn ông Da đen 31 tuổi bị giết vào Ngày Tưởng niệm ngày 31 tháng 5. Cảnh sát cho biết họ đang tiến hành giám sát ngôi nhà của Stanley & # 8217 có liên quan đến một vụ cướp có vũ trang mà Stanley được cho là đã tham gia vào đầu mùa xuân này.

Các quan chức thực thi pháp luật nói rằng Stanley đã tiếp cận chiếc xe không dấu của viên cảnh sát và chĩa súng vào cảnh sát mặc thường phục. Gia đình và những người ủng hộ Stanley & # 8217s nói rằng Stanley đang bảo vệ ngôi nhà của mình và các thành viên trong gia đình sau khi cảnh sát không xác định được danh tính của chính họ trong chiếc xe không được đánh dấu, đậu bên ngoài nhà của anh ta. Các thành viên cộng đồng đã tuần hành trên đường phố yêu cầu tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Tên của Stanley & # 8217s tham gia vào một danh sách dài những người đàn ông và cậu bé Da đen khác bị cảnh sát giết chết, bao gồm nhưng chắc chắn không giới hạn ở: Gạo Tamir Botham Shem Jean E.J. BradfordMichael Brown. Nhưng hai trong số những cái tên gần đây nhất có thể được đưa vào phương trình chết chóc này là Michael Dean, một người cha 28 tuổi bị cảnh sát bắn vào đầu vào ngày 3 tháng 12 năm 2019, và Jamee Johnson, một sinh viên HBCU 22 tuổi bị cảnh sát bắn chết sau khi dừng giao thông đáng ngờ vào ngày 14 tháng 12 năm 2019.

Một trong những phần đau khổ nhất của chuỗi cảnh sát giết người Da đen dường như không ngừng nghỉ này là thực tế rằng nhiều lần hơn không, sĩ quan liên quan đến vụ nổ súng có thể ẩn đằng sau tuyên bố rằng họ lo sợ cho tính mạng của mình & # 8212 ngay cả khi nạn nhân bị bắn vào lưng, như đã trở thành trường hợp cho rất nhiều tình tiết chết người liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật. Trong một số ít trường hợp & # 8212 chẳng hạn như Antwon Rose, một cậu bé 13 tuổi bị giết ở Pittsburgh, và Stephon Clark, một thanh niên 22 tuổi bị giết ở Sacramento, cả hai đều không có vũ khí & # 8212, các sĩ quan hoặc tránh bị buộc tội hoàn toàn hoặc được tha bổng mặc dù có bằng chứng đáng nguyền rủa cho thấy tính mạng của cảnh sát & # 8217 không bị đe dọa và không có lý do gì khiến họ phải sử dụng vũ lực gây chết người hoặc bất kỳ bạo lực nào cho vấn đề đó.

Luật sư dân quyền Ben Crump, người đã được giữ lại trong rất nhiều trường hợp như vậy, đã mô tả các tình huống trên trong cuốn sách mới của anh ấy, & # 8220Mùa mở, & # 8221 là & # 8220genocide & # 8221 của người Da đen.

Khi NewsOne tiếp tục đưa tin về những vụ xả súng này thường bị các phương tiện truyền thông chính thống phớt lờ, danh sách dưới đây (không theo thứ tự nhất định) gồm những người đàn ông và chàng trai da đen đã bị cảnh sát bắn chết trong những trường hợp đáng ngờ có thể là một lời nhắc nhở bi thảm về những nguy hiểm Những công dân da đen và da nâu phải đối mặt khi được sinh ra trong một thế giới đầy thù hận đã khiến họ bị coi là kẻ tình nghi kể từ khi sinh ra.

Cuộn xuống để tìm hiểu thêm về những người đàn ông Da đen và những chàng trai đã mất mạng vì bạo lực của cảnh sát.

1. Demetrius Stanley, 31 tuổi

2. Ashton Pinke, 27 tuổi

Sở cảnh sát Mesquite ở Texas bắn chết Ashton Pinke vào ngày 4 tháng 5 sau những gì luật sư gia đình của anh ta nói lẽ ra phải được cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe. Thay vào đó, cảnh sát tuyên bố Pinke 27 tuổi lao vào họ & # 8220 bằng một con dao và một cây gậy, & # 8221 cố ý khiến các cảnh sát không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắn giết.

3. Andrew Brown, 42 tuổi

Andrew Brown, ở Thành phố Elizabeth, Bắc Carolina, đã bị giết vào ngày 21 tháng 4 khi cảnh sát trưởng Hạt Pasquotank & # 8217s cố gắng tống đạt lệnh khám xét.

Brown, người không có vũ khí và là cha của 10 đứa trẻ, được cho là đã lái xe đi trong xe của mình khi cảnh sát bắn tổng cộng sáu đến tám phát súng. Gia đình Brown & # 8217s nói rằng anh ta không làm ai bị thương trước khi bị bắn.

Vụ giết người Brown & # 8217 xảy ra một ngày sau bản án có tội trong vụ giết người George Floyd và việc bắn Ma & # 8217Khia Wright, một cô gái 16 tuổi ở Columbus, Ohio.

4. Matthew Williams, 35 tuổi

Matthew Williams đã bị cảnh sát giết vào ngày 12 tháng 4 năm 2021, vì anh ta có một con dao. Tuy nhiên, gia đình Williams & # 8217 bác bỏ câu chuyện đó và yêu cầu công bố đoạn phim bodycam để xác minh tuyên bố của cảnh sát.

Williams đã chết tại nhà riêng của mình sau vụ nổ súng.

Luật sư đại diện cho gia đình cho biết cảnh sát đang tích cực tìm cách & # 8220 để che đậy việc giết một người đàn ông trong nhà riêng của anh ta. & # 8221

Hãng tin địa phương 11Alive đưa tin, một nhân chứng cho biết Williams không được trang bị dao khi anh ta bị bắn.

Một trong năm chị em của Williams & # 8217 cho biết câu chuyện của cảnh sát hoàn toàn không có tính cách đối với anh trai cô.

& # 8220 Anh trai tôi không bạo lực. Anh trai tôi không đối đầu, & # 8221 Chyah Williams nói. & # 8220 Anh ấy là người quan tâm, hiến dâng và vị tha nhất mà bạn có thể gặp. & # 8221

5. Daunte Wright, 20 tuổi

Nguồn: Twitter / @ MeritLaw

Wright đã bị giết vào ngày 11 tháng 4 năm 2021, sau khi các cảnh sát kéo anh ta vì để hiển thị máy làm mát không khí trên gương chiếu hậu của anh ta vì vi phạm giao thông ở Công viên Brooklyn, Minnesota. Cảnh sát cho rằng sau khi ngăn Wright, họ phát hiện ra lệnh bắt giữ anh ta. Khi họ cố gắng bắt giữ anh ta, họ cho rằng Wright đã nhảy trở lại xe của anh ta, nơi một sĩ quan đã nổ súng, khiến anh ta bị thương nặng. Sĩ quan, Kim Potter, tuyên bố rằng cô ấy đã nhầm lẫn Taser của mình với khẩu súng của mình và có ý định làm cho Wright choáng váng thay vì giết anh ta. Potter đã được phép từ chức theo các điều khoản của riêng mình trước khi bị bắt và bị buộc tội ngộ sát cấp độ hai, mức án có thể lên đến 10 năm tù.

6. Marvin D. Scott III, 26 tuổi

Nguồn: GoFundMe

Marvin Scott III là một người đàn ông da đen 26 tuổi đã chết trong sự giam giữ của cảnh sát ở Texas.

7. Kurt Reinhold, 42 tuổi

Nguồn: Getty

Reinhold bị bắn chết vào ngày 23 tháng 9 năm 2020 sau khi Đại biểu Quận Cam tiếp cận anh ta, buộc tội anh ta đi ẩu.

8. McHale Rose, 19 tuổi

McHale Rose, 19 tuổi, bị bắn chết bởi cảnh sát ở Indianapolis vào ngày 7 tháng 5 năm 2020, sau khi các cảnh sát trả lời các báo cáo về một vụ trộm mà sau đó hóa ra là không có thật. Cảnh sát tuyên bố rằng khi họ đến nơi, họ đã bị bắn vào. Khi họ bắn trả, Rose đã bị tử thương. Một công tố viên sau đó đã từ chối đưa ra cáo buộc chống lại các sĩ quan liên quan vì họ được cho là đang tự bào chữa cho mình.

9. Đồi Xzavier, 18 tuổi

Xzavier Hill, 18 tuổi, bị bắn và giết bởi Quân nhân Bang Virginia vào ngày 9 tháng 1 trong vụ cảnh sát tuyên bố là một cuộc truy đuổi tốc độ cao trên Xa lộ Liên tiểu bang 64. Gia đình Hill & # 8217s đang ủng hộ việc phát hành đoạn phim dashcam mà họ cho rằng mâu thuẫn với tài khoản cảnh sát & # 8217s của chuỗi sự kiện. Cảnh sát cho rằng Hill đã từ chối ra khỏi xe để hiển thị tay của mình, cáo buộc anh ta vung vũ khí dẫn đến việc những người lính bắn một phát súng chí mạng.

10. Frederick Cox, 18 tuổi

Nguồn: Facebook / Tenicka Shannon

Frederick Cox, một thiếu niên 18 tuổi đến từ High Point, Bắc Carolina đã bị cảnh sát bắn chết khi đang tham dự một đám tang vào tháng 11 năm 2020.

11. Patrick Warren Sr.

Nguồn: Patrick Warren Jr.

Patrick Warren Sr. đã bị giết vào ngày 10 tháng 1 sau khi một sĩ quan trả lời gia đình anh ta & # 8217s cố gắng liên hệ với các chuyên gia sức khỏe tâm thần khi họ nhận thấy hành vi của anh ta thay đổi tại nhà của họ ở Killeen, Texas.

Sau khi gia đình gọi cho nhà chức trách để được giúp đỡ và được thông báo rằng không có nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần, một cảnh sát đã được cử đến nhà Warren & # 8217s. Warren gặp các sĩ quan ở cửa trước trước khi ông yêu cầu họ rời đi. Khi viên cảnh sát & # 8220 từ chối, & # 8221 gia đình Warren & # 8217s đến cửa và thấy anh ta đang được Tasered trên mặt đất. Đó là & # 8217s khi một trong các cảnh sát bắn Warren, nhắm súng vào vợ Warren & # 8217s, sau đó bắn Warren một lần nữa, theo thông cáo báo chí. Không rõ Warren bị bắn bao nhiêu lần, nhưng ít nhất là hai lần.

12. Carl Dorsey III, 39 tuổi

Dorsey bị bắn chết vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 tại South Orange, New Jersey, trong một cuộc đối đầu với cảnh sát. Người ta biết rất ít chi tiết liên quan đến điều gì đã dẫn đến vụ nổ súng. Văn phòng tổng chưởng lý tiểu bang & # 8217s đã mở một cuộc điều tra.

13. Dolal Idd, 23 tuổi

Nguồn: GoFundMe

Dolal Idd là cảnh sát đầu tiên liên quan đến cái chết ở Minneapolis kể từ George Floyd. Cảnh sát tuyên bố Idd đã bị bắt giữ như một nghi phạm trọng tội trong một vụ dừng giao thông hôm thứ Tư. Anh ta chết vì nhiều vết thương do đạn bắn sau khi cảnh sát nói rằng anh ta bắn vào các sĩ quan. Theo bản tin của CNN. Cái chết của Idd & # 8217s khuấy động mối quan tâm của cộng đồng do những cái chết liên tục của người Da đen dưới tay cảnh sát, cùng với việc gia đình anh ta tranh chấp tài khoản của cảnh sát & # 8217s về các sự kiện.

14. Andre & # 8217 Hill, 47 tuổi

Andre ’Hill bị bắn chết bởi Sĩ quan Adam Coy ở Columbus, Ohio, vào ngày 22 tháng 12 năm 2020 khi đang cầm điện thoại di động. Hill là người đàn ông da đen thứ hai bị cảnh sát thành phố bắn chết chỉ vài tuần sau vụ xả súng bi thảm của Casey Goodson Jr., người đã bị giết khi đang cầm một chiếc bánh sandwich. Trường hợp của anh ấy có ý nghĩa quan trọng vì Coy đã tắt máy ảnh cơ thể trước khi chụp và sau đó bật lại ngay sau đó. Các quan chức thành phố và các nhà hoạt động đang kêu gọi anh ta chấm dứt hợp đồng mặc dù anh ta đã được cho nghỉ phép tạm thời có lương.

15. Lễ Giô-suê

Lễ Joshua bị Cảnh sát La Marque, Jose Santos, giết ở Texas vào ngày 9 tháng 12 năm 2020. Santos bắn Feast vào lưng trong khi người đàn ông da đen 22 tuổi đang bỏ chạy. Santos đã từng dính líu đến ít nhất một vụ khác là "hành hạ" một thanh niên da đen khác. Sở cảnh sát La Marque đã ngay lập tức do dự trong việc phát hành đoạn phim bodycam của Sants & # 8217 khi cư dân cộng đồng yêu cầu xử phạt Santos và cảnh sát trưởng.

16. Maurice Gordon

Nguồn: Mercury LLC

Maurice Gordon đã bị bắn chết bởi một người lính của Bang New Jersey trong một lần dừng giao thông vào ngày 22 tháng 5 năm 2020, chỉ vài ngày trước đó George Floyd& # 8216 giết người tàn bạo. Bất chấp nỗ lực thông báo cho cảnh sát nhiều lần rằng Gordon có thể đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, người đàn ông Da đen 28 tuổi bằng cách nào đó đã bị bắn sáu phát sau một cuộc vật lộn bao gồm việc Gordon bị xịt hơi cay trước khi anh ta bị giết. Viên chức này đã cung cấp các tài khoản mâu thuẫn về vụ nổ súng đang được điều tra bởi Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New Jersey & # 8217s.

Một bản kiến ​​nghị trực tuyến đang yêu cầu Sgt. Randall Wetzel bị buộc tội giết Gordon.

17. Casey Goodson Jr.

Nguồn: Walton + Brown, LLP

Casey Goodson Jr. & # 8220 đã bị bắn chết khi anh ta mở khóa cửa và vào nhà của mình & # 8221 ở Quận Franklin, Ohio, vào ngày 4 tháng 12. Người đàn ông da đen tuổi & # 8220 không phải là mục tiêu của lực lượng đặc nhiệm đó, theo Walton + Brown, LLP, công ty luật đại diện cho gia đình anh ta.

Cảnh sát cho rằng Goodson đang vung một khẩu súng, nhưng anh ta đã được cấp phép hợp pháp để mang một khẩu súng được giấu trong tình trạng mở mang theo.

Goodson & # 8220Casey bị bắn chết khi anh ta mở khóa cửa và vào nhà của mình. Cái chết của anh ta được chứng kiến ​​bởi Bà ngoại 72 tuổi và hai đứa trẻ mới biết đi ở gần cửa, & # 8221 Walton + Brown, LLP đã viết trong thông cáo báo chí của mình về vụ xả súng.

18. Rodney Applewhite

Nguồn: Ben Crump

Rodney Applewhite, 25, bị bắn chết bởi Cảnh sát bang New Mexico sau khi dừng giao thông, tuyên bố Applewhite đã bỏ trốn khỏi hiện trường và cố gắng tước vũ khí của một sĩ quan cảnh sát. Gia đình của anh ấy nói rằng họ đã nhận được rất ít hoặc không có thông tin gì về cái chết của anh ấy vào ngày 19 tháng 11 và đang tìm kiếm sự minh bạch trong vụ việc. Applewhite đã đi du lịch đến Arizona để trải qua kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn với gia đình của mình.

Trước khi qua đời, Applewhite đang trên con đường cải tạo cuộc sống của mình, làm hai công việc trong thời gian bị quản chế.

19. A.J. Chổi

A.J. Chổi, 16 tuổi, là một hành khách trên chiếc xe mà cảnh sát cố gắng kéo vào ngày 13 tháng 11 ở Cocoa, Florida. Khi người lái xe cố gắng lái xe của đội từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Brevard & # 8217s, các cảnh sát đã bắn vào chiếc xe ở cự ly gần, giết chết Croom và chân thành Pierce, người lái xe 18 tuổi.

Cảnh quay bằng camera hành trình từ hiện trường cho thấy không bao giờ có mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng của các sĩ quan & # 8217, điều này đã để lại những câu hỏi chưa được giải đáp về quyết định sử dụng vũ lực gây chết người của họ.

20. Pierce chân thành

Pierce chân thành, 18 tuổi, đang lái xe ở Cocoa, Florida, khi cảnh sát cố gắng kéo anh ta về "một chiếc xe có thể bị đánh cắp." Video camera hành trình cho thấy chiếc xe cố gắng lái quanh xe của đội văn phòng Quận Brevard khi các cảnh sát bắn nhiều phát ở cự ly gần, giết chết cả Pierce và hành khách 16 tuổi A.J. Croom vào ngày 13 tháng 11.

Cảnh quay trên máy quay cho thấy tính mạng của các sĩ quan & # 8217 không bị đe dọa trực tiếp và không kêu gọi sử dụng vũ lực gây chết người.

21. Walter Wallace Jr.

Sau khi gia đình anh ta kêu cứu, cảnh sát đã phản ứng và bắn chết anh ta trong vòng chưa đầy một phút sau khi đến nơi. Việc giết người của anh ta đã được một người đứng ngoài ghi lại trên video và cho thấy Wallace đang cầm một con dao làm bếp và phớt lờ lệnh thả nó xuống của các sĩ quan & # 8217. Tuy nhiên, Wallace không ở trong khoảng cách nổi bật của các sĩ quan và dường như không đe dọa tính mạng của họ.

Tuy nhiên, các sĩ quan đã nổ súng và bắn vào Wallace ít nhất 12 phát.

22. Marcellis Stinnette, thiếu niên bị cảnh sát giết ở Waukegan, Illinois

Nguồn: Twitter

Marcellis Stinnette, 19 tuổi, bị giết vào ngày 20 tháng 10 năm 2020, tại thành phố Waukegan của bang Illinois sau khi cảnh sát tuyên bố chiếc xe mà anh ta là hành khách lùi về phía viên cảnh sát đã bắn họ. Tuy nhiên, các nhân chứng cho biết viên cảnh sát đã dùng xe của anh ta đánh họ trước khi anh ta nổ súng.

Vụ nổ súng đã khiến bạn gái của anh ta, Tafara Williams, 20 tuổi, đang lái xe vào thời điểm đó, bị thương.

23. Jonathan Price

Jonathan Price, 31 tuổi, đã bị giết vào đêm ngày 3 tháng 10 năm 2020, tại một trạm xăng ở thành phố Wolfe, Texas, sau khi anh ta dừng lại để can thiệp vào một cuộc tranh chấp gia đình giữa một phụ nữ và một người đàn ông. Đội Kiểm lâm Texas cho biết Price đã chống trả trong tư thế "không đe dọa và bắt đầu bỏ đi" khi Cảnh sát Shaun Lucas lần đầu tiên bắn súng gây choáng và sau đó bắn chết Price.

Một bản khai cho biết Price đã cố gắng bắt tay Lucas & # 8217 trước khi anh ta bị bắn chết. Lucas kể từ đó đã bị sa thải, bị bắt và bị buộc tội giết người cấp độ một.


Rao vặt chính trị

☑️ BÍ MẬT của Fred Ellis Brock, cuốn tiểu thuyết thứ ba trong Bảy bộ ba phim, hiện đã có trên Amazon, v.v. Một bộ phim kinh dị nằm ngoài các tiêu đề của ngày hôm nay: giết người, phản quốc và âm mưu của UFO. Được xuất bản bởi Wyatt-MacKenzie.

☑️ Trên podcast của American Exchange, người yêu cũ Erich McElroy đến từ London để thử và tìm hiểu điều gì đang xảy ra với quê hương của anh ấy. Các khách trước đây bao gồm Mary Trump, SE Cupp, Anthony Scaramucci và hơn thế nữa.

Tài khoản của bạn

Mới nhất cho thành viên

Giới thiệu về Dây chính trị

Taegan Goddard là người sáng lập chính trị Wire, một trong những trang web chính trị sớm nhất và có ảnh hưởng nhất. Ông cũng điều hành Cuộc săn tìm việc làm chính trị, Bản đồ bỏ phiếu bầu cử và Từ điển Chính trị.

Goddard đã dành hơn một thập kỷ với tư cách là giám đốc điều hành và giám đốc điều hành của một công ty đầu tư nổi tiếng ở thành phố New York. Trước đây, ông từng là cố vấn chính sách cho Thượng nghị sĩ và Thống đốc Hoa Kỳ.

Goddard cũng là đồng tác giả của Bạn đã thắng - Bây giờ là gì? (Scribner, 1998), một cuốn sách quản lý chính trị được các nhà báo và chính trị gia nổi tiếng của cả hai đảng ca ngợi. Ngoài ra, các bài luận về chính trị và chính sách công của Goddard đã xuất hiện trên hàng chục tờ báo khắp cả nước.

Goddard tốt nghiệp Đại học Vassar và Đại học Harvard. Anh sống ở New York với vợ và ba con trai.

Khen ngợi cho Dây chính trị

& # 8220Có rất nhiều blog và trang tin tức tuyên bố hiểu chính trị, nhưng chỉ một số ít thực sự hiểu. Chính trị Wire là một trong số đó. & # 8221

- Chuck Todd, người dẫn chương trình & # 8220Meet the Press & # 8221

& # 8220Concise. Liên quan, thích hợp. Đến điểm. Chính trị Wire là trang web đầu tiên tôi kiểm tra khi tìm kiếm thông tin chính trị mới nhất. Điều đó nói lên tất cả. & # 8221

- Stuart Rothenberg, biên tập viên của Báo cáo Chính trị Rothenberg

& # 8220Political Wire là một trong bốn hoặc năm trang web mà tôi kiểm tra hàng ngày và đôi khi nhiều lần trong ngày, để biết các tin tức và diễn biến chính trị mới nhất. ”

- Charlie Cook, biên tập viên của Báo cáo Chính trị Cook

& # 8220Tin tức lớn, mẩu tin ngon, viên ngọc của sự khôn ngoan & # 8212 được đóng gói độc đáo, cập nhật liên tục & # 8230 Người nghiện chính trị có thể yêu cầu thêm điều gì? & # 8221

- Larry Sabato, Trung tâm Chính trị, Đại học Virginia

& # 8220Political Wire là một trang web tuyệt vời. & # 8221

& # 8212 Joe Scarborough, người dẫn chương trình MSNBC & # 8217s & # 8220Morning Joe & # 8221

& # 8220Taegan Goddard có sở trường đào bới những viên ngọc chính trị thường bị báo chí chính thống qua mặt và đưa ra những diễn biến bầu cử mới nhất theo một phong cách sắc sảo, không rườm rà, điều này khiến cho Kênh Chính trị của anh ấy trở thành một thói quen viết blog gây nghiện mà bạn không nên & # 8217t muốn đá. & # 8221

& # 8212 Arianna Huffington, người sáng lập The Huffington Post

& # 8220Political Wire là một trong những trang web tuyệt đối phải đọc trong thế giới blog. & # 8221

& # 8212 Glenn Reynolds, người sáng lập Instapundit

& # 8220Tôi dựa vào Kênh Chính trị của Taegan Goddard & # 8217s để biết tin tức chính trị thẳng thắn, công bằng, anh ấy đi đúng vào vấn đề. Đây & # 8217 là một phần được mong đợi đầy háo hức trong quá trình đọc tin tức của tôi. & # 8221


Xem video: Ngày 07 tháng 5 năm 2017 (Tháng Giêng 2022).