Ngoài ra

Nội chiến Hoa Kỳ tháng 6 năm 1865

Nội chiến Hoa Kỳ tháng 6 năm 1865

Tổng thống mới, Andrew Johnson, đã ra lệnh dỡ bỏ việc phong tỏa các cảng ở miền Nam vào tháng 6 năm 1865. Những tàn dư cuối cùng của những người đã chiến đấu sau khi đầu hàng chính thức vào tháng 4 năm 1865, cuối cùng đã từ bỏ và được phép giải tán.

Ngày 2 tháng 6thứ:

Tướng E Kirby Smith đã đầu hàng tất cả các lực lượng Liên minh ở phía tây Mississippi. Đội quân Liên minh có quy mô cuối cùng được phép giải tán.

23 tháng 6lần thứ:

Việc phong tỏa tất cả các cảng phía Nam đã được Tổng thống Johnson dỡ bỏ. Việc phong tỏa đã là một thành công lớn khi nó bỏ đói miền Nam rất nhiều điều họ cần để chống lại chiến tranh. Đến năm 1865, các tàu chiến của Liên minh 470 tuần tra dọc theo bờ biển phía đông và bất kỳ người chạy phong tỏa nào cũng có rất ít cơ hội để vào hoặc ra khỏi một cảng phía Nam.