Lịch sử Podcast

Cuộc sống hàng ngày - Lịch sử

Cuộc sống hàng ngày - Lịch sử

Phần lớn, đời sống nông dân được kiểm soát bởi lịch. Tháng 10, nông dân cày ải làm đất vụ đông. Vào tháng 11, gia súc dư thừa bị giết mổ. Vào tháng 2 và tháng 3, làm đất cho vụ hè và đến tháng 8 và tháng 9 thì thu hoạch.
Các lễ hội tôn giáo đã cung cấp những điểm nổi bật của đời sống nông dân. Các tầng lớp nông dân tập hợp lại với nhau để rửa tội, kết hôn hoặc tang lễ.

Nông dân sống trong những ngôi nhà tranh đơn sơ, được dựng bằng khung gỗ. Những mái nhà lợp bằng tranh và hầu hết các ngôi nhà chỉ có một hoặc hai phòng. Thực phẩm cơ bản chủ yếu là bánh mì, bổ sung thêm rau, pho mát và trứng.
Nông dân chỉ ăn thịt vào những ngày lễ quan trọng nhất.


Xem video: SINFLARNI GURUHLARGA BOLISH (Tháng Giêng 2022).