Lịch sử Podcast

Kawasaki Ki-61 'Tony' tại Vanakanau

Kawasaki Ki-61 'Tony' tại Vanakanau

Kawasaki Ki-61 'Tony' tại Vanakanau

Ở đây chúng ta thấy ba chiếc Kawasaki Ki-61 'Tony được phân tán xung quanh sân bay Nhật Bản tại Vanakanau trên Rabaul.


Xem video: FMS. DIAMOND HOBBY KAWASAKI Ki-61 995mm TONY Full Flight Reveiw By: RCINFORMER (Tháng Giêng 2022).