Lịch sử Podcast

Bộ sạc USS (CVE-30), tháng 5 năm 1942

Bộ sạc USS (CVE-30), tháng 5 năm 1942


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bộ sạc USS (CVE-30), tháng 5 năm 1942

Ở đây chúng ta thấy tàu sân bay hộ tống USS Bộ sạc (CVE-30) vào ngày 12 tháng 5 năm 1942 được sơn trong 'biện pháp camo 12 đã được sửa đổi'. Từ góc độ này, chúng ta có thể thấy sàn đáp đơn giản được thêm vào trên thân tàu hiện có như thế nào, và cũng có thể nhìn ra hòn đảo nhỏ rất hình khối.


Xem video: Black April 46th 1975-2021: Xem lại những diễn biến chính trong tháng 4-1975 (Có Thể 2022).