Lịch sử podcast

Phiếu bầu cho Đảng Cộng sản 1922 đến 1979

Phiếu bầu cho Đảng Cộng sản 1922 đến 1979

Số phiếu bầu mà Đảng Cộng sản giành được giữa các cuộc bầu cử 1922 và 1979 đã chứng minh một cách hiệu quả rằng Vương quốc Anh không phải là mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cực đoan chính trị. Số phiếu cao nhất mà Đảng Cộng sản giành được là trong cuộc tổng tuyển cử năm 1945 và tại bất kỳ cuộc bầu cử nào, số lượng nghị sĩ cao nhất mà đảng này từng có là hai.

Bầu cử năm 1922: 33.637 phiếu tại Vương quốc Anh

Bầu cử năm 1923: 39.448 phiếu bầu tại Vương quốc Anh

Bầu cử năm 1924: 55.346 phiếu bầu tại Vương quốc Anh

Bầu cử năm 1929: 50.634 phiếu tại Vương quốc Anh

Bầu cử năm 1931: 74.824 phiếu tại Vương quốc Anh

Bầu cử năm 1935: 27.117 phiếu tại Vương quốc Anh

Bầu cử năm 1945: 102.780 phiếu tại Vương quốc Anh

Bầu cử năm 1950: 91.765 phiếu tại Vương quốc Anh

Bầu cử năm 1951: 21.640 phiếu tại Vương quốc Anh

Bầu cử năm 1955: 33.144 phiếu bầu tại Vương quốc Anh

Bầu cử năm 1959: 30.896 phiếu bầu tại Vương quốc Anh

Bầu cử năm 1964: 46.442 phiếu bầu tại Vương quốc Anh

Bầu cử năm 1966: 62.092 phiếu tại Vương quốc Anh

Bầu cử năm 1970: 37.970 phiếu bầu tại Vương quốc Anh

Cuộc bầu cử năm 1974 *: 32.743 phiếu bầu tại Vương quốc Anh

Bầu cử năm 1974 ~: 17.426 phiếu bầu tại Vương quốc Anh

Bầu cử năm 1979: 16.858 phiếu bầu tại Vương quốc Anh

* = Tháng hai

~ = Tháng 10

Bài viết liên quan

  • Bầu cử Mỹ v Anh

    Có nhiều sự khác biệt rõ ràng giữa các cuộc bầu cử quốc gia / chung được tổ chức ở cả Mỹ và Anh nhưng cũng có một số điểm tương đồng lớn. 1) Một người Anh

  • Cuộc tổng tuyển cử GB v USA

    1) Một Thủ tướng Anh có thể gọi một cuộc bầu cử bất cứ lúc nào trong nhiệm kỳ 5 năm của mình. Về lý thuyết, anh ta có thể sử dụng tin tức kinh tế tốt, cho giáo dục

  • Đảng Cộng sản và Chính trị Anh

    Đảng Cộng sản đã đưa ra ứng cử viên đầu tiên cho Hạ viện năm 1922 và vận động trong mọi cuộc bầu cử sau đó. Nỗi sợ cộng sản


Xem video: Tường thuật từ hội trường Đại Hội 12 ĐCSVN: Bỏ phiếu bầu BCH TW Khóa 12 (Tháng MườI 2021).