Lịch sử Podcast

Marcy Rockman và Playa Vista Archaeology

Marcy Rockman và Playa Vista Archaeology

>

Marcy nói, "Tôi là một tiến sĩ khảo cổ học quan tâm đến việc tích hợp các phát hiện khảo cổ học vào các giải pháp cho các vấn đề môi trường ngày nay như sự nóng lên toàn cầu. Các chuyên ngành nghiên cứu của tôi bao gồm thuộc địa hóa và thuyết tiến hóa, Đồ đá cũ ở Anh, quá trình khai thác lịch sử ở Mỹ Phương Tây, rác hiện đại (thực sự!) Và khảo cổ địa chất đá cứng, đặc biệt là đá lửa, chert và vàng. Tôi có kinh nghiệm thực địa trong lĩnh vực khảo cổ học của Kỷ băng hà Anh, biên giới phía Tây Hoa Kỳ, xứ Wales thời trung cổ, Arizona thời tiền sử và nam California, và Virginia thuộc địa, và nhiều kinh nghiệm làm việc quản lý tài nguyên văn hóa và học thuật "


Xem video: Priams Trojan Treasure (Tháng Giêng 2022).