Ngoài ra

Cuộc tổng tuyển cử năm 1966

Cuộc tổng tuyển cử năm 1966

nước Anh

C 9.692.356 (42,7%) được bầu chọn của MP MP

L 2.036.793 (9.0%) 6 MP được bầu

Phòng thí nghiệm 10.886.408 (48,0%) được bầu chọn của MP MP

Com 33.093 (0,1%) 0 MP được bầu

Xứ Wales

C 396.795 (27,9%) 3 MP được bầu

L 89.108 (6,2%) 1 MP được bầu

Phòng thí nghiệm 863.692 (60,7%) được bầu 32 MP

Com 12.769 (0.9%) 0 MP được bầu

PC 61.071 (4,3%) 0 MP được bầu

Scotland

C 960.675 (37,7%) 20 MP được bầu

L 172,447 (6,8%) được bầu 5 MP

Phòng thí nghiệm 1,273,916 (49,9%) 46 MP được bầu

Com 16.230 (0,6%) 0 MP được bầu

SNP 128,474 (5,0%) 0 MP được bầu

N Ailen

C 368.629 (61,8%) 11 MP được bầu

L 29.109 (4,9%) 0 MP được bầu

Phòng thí nghiệm 72,613 (12,2%) 0 MP được bầu

N 22.167 (3,7%) 0 MP được bầu

Đại diện 62.782 (10,5%) 0 MP được bầu

Đại diện LP 26.292 (4,4%) 1 MP được bầu

Tổng số Vương quốc Anh:

C 11,268,676 (41,0%) được bầu chọn của MP

L 2.327.457 (8,6%) 12 MP được bầu

Phòng thí nghiệm 13,096,629 (48,0%) 364 MP được bầu

Com 62.092 (0,2%) 0 MP được bầu

N 22.167 (0,1%) 0 MP được bầu

PC 61.071 (0,2%) 0 MP được bầu

SNP 128,474 (0,5%) 0 MP được bầu

Đại diện 62.782 (0,2%) 0 MP được bầu

Đại diện LP 26.292 (0,1%) 1 MP được bầu

C = đảng Bảo thủ (bao gồm cả phiếu tự do quốc gia)

L = Tự do

Phòng thí nghiệm = Lao động

PC = Kẻ sọc Cymru

SNP = Đảng Quốc gia Scotland

N = Người theo chủ nghĩa dân tộc Ailen

Đại diện = Đảng Cộng hòa Ailen

Đại diện LP = Đảng Lao động Cộng hòa

Bài viết liên quan

  • 1974 (Tháng 10) Tổng tuyển cử

    Anh C 9,414,008 (38,9%) 253 MP được bầu L 4,878,792 (20,2%) 8 MP được bầu chọn Lab 9,695,051 (40,1%) 255 MP được bầu Com 7.032 (0,0%) 0 MP

  • 1979 Tổng tuyển cử

    Anh C 12,255,514 (47,2%) 306 MP được bầu L 3,878,055 (14,9%) 7 MP được bầu chọn Lab 9,525,280 (36,7%) bầu chọn của MP MP 6,622 (0,0%) 0 MP

  • 1974 (Tháng 2) Tổng tuyển cử

    Anh C 10,508,977 (40,2%) 268 MP được bầu L 5,574,934 (21,3%) 9 MP được bầu chọn Lab 9,842,468 (37,6%) bầu cử của MP MP 13.379 (0,1%) 0 MP


Xem video: Tổng tuyển cử Việt Nam 1946 - 2016 (Tháng Chín 2021).