Lịch sử Podcast

Gloster Meteor I từ phía sau

Gloster Meteor I từ phía sau

Gloster Meteor I từ phía sau

Bức ảnh này cho thấy một chiếc Glostor Meteor Mk.I từ phía sau, cho chúng ta một cái nhìn rõ về các ống phản lực đặc biệt của động cơ Welland I.


Xem video: Gloster Meteors braved MiG-15s, Korean War (Tháng Giêng 2022).