Lịch sử Podcast

Tôi có thể tìm bản đồ hoặc danh sách các nhà máy nước Châu Âu thế kỷ 19 ở đâu?

Tôi có thể tìm bản đồ hoặc danh sách các nhà máy nước Châu Âu thế kỷ 19 ở đâu?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Tôi đang tìm kiếm một bản đồ hoặc danh sách của 19. cối xay nước thế kỷ.

Tôi đã tìm thấy trang Wikipedia tiếng Hungary này, trang này có nhiều cối xay nước lịch sử, nhưng chỉ trong phạm vi lãnh thổ hiện tại hoặc lịch sử của Hungary. Bài báo này bằng tiếng Anh rất hạn chế về phạm vi.

Có bản đồ / danh sách có thể truy cập được chứa 19. những chiếc cối xay nước thế kỷ không?


Xem video: ТРЕБУЮЩИЕ НОВОСТИ О ДРУГОМ ВИРУСЕ, ИЗВЕСТНОМ КАК ВИРУС ХАНТА, НА ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ МИРА. (Có Thể 2022).