Lịch sử Podcast

Sự hình thành của Junkers Ju 87Ds lặn

Sự hình thành của Junkers Ju 87Ds lặn

Sự hình thành của Junkers Ju 87Ds lặn

Ở đây chúng ta thấy một đội hình Junkers Ju 87Ds đang lặn. Loại có thể được xác định bằng bộ tản nhiệt cằm nhỏ hơn được giới thiệu trên phiên bản đó.


Xem video: Junkers Ju-87 B2 Zvezda 72 scale..шаг 1 (Tháng MườI MộT 2021).