Lịch sử Podcast

Bất cứ ai có thể xác định trung đoàn và cấp bậc từ bức ảnh này?

Bất cứ ai có thể xác định trung đoàn và cấp bậc từ bức ảnh này?

Có ai có thể xác định được trung đoàn mà sĩ quan này thuộc về và cấp bậc của anh ta không? Anh ta có vẻ đang đeo một huy chương phục vụ của Tướng Ấn Độ (mẫu 1895-1902) với một chiếc móc cài chiến đấu, nhưng tôi không thể xác định được nhà hát giao chiến được viết trên đó (không đoán được vì đã có 7 trận chiến / cuộc thám hiểm được gán cho chiếc huy chương này).

Thiết kế nút làm tôi nhớ đến những cái được cấp cho Quân đoàn Y tế nhưng đó chỉ là phỏng đoán.

Nhiếp ảnh gia là T Winter of Murree và Pindee, và chụp từ giữa đến cuối năm 1890.

Hình ảnh tham khảo bổ sung từ cùng một studio, theo nhận xét bên dưới của OP.