Khóa học lịch sử

Thủ tướng 1945 đến 2002

Thủ tướng 1945 đến 2002

Clement Atlee

Năm 1945 đến 1951

Lao động

Winston Churchill

1951 đến 1955

Bảo thủ

Anthony Eden

1955 đến 1957

Bảo thủ

Máy xay sinh tố

1957 đến 1963

Bảo thủ

Alec Douglas-Hume

1963 đến 1964

Bảo thủ

Harold Wilson

1964 đến 1970

Lao động

Edward Heath

1970 đến 1974

Bảo thủ

Harold Wilson

1974 đến 1976

Lao động

James Callaghan

1976 đến 1979

Lao động

Margaret Thatcher

1979 đến 1990

Bảo thủ

John chính

1990 đến 1997

Bảo thủ

Tony Blair

1997 đến 2002

Lao động

Bài viết liên quan

  • Thủ tướng 1945 đến 2002

    Clement Atlee 1945 đến 1951 Lao động Winston Churchill 1951 đến 1955 Bảo thủ Anthony Eden 1955 đến 1957 Bảo thủ Harold Macmillan 1957 đến 1963 Bảo thủ Alec


Xem video: Japan War's In Colour thuyết minh tiếng Việt (Tháng MườI 2021).