Ngoài ra

Jim Crow

Jim Crow


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Tên Jim Crow Crow là biệt danh được đặt cho các luật được đưa vào miền Nam trong thế kỷ 19 và 20 để thực thi sự phân biệt chủng tộc. Ngay lập tức Jim Crow Crow trở thành đồng nghĩa với tất cả các lạm dụng chủng tộc liên quan đến các quốc gia miền nam. Tên bị mắc kẹt trong thời đại dân quyền.

Jim Crow là một nhân vật trình diễn minstrel từ những năm 1830. Anh ta được miêu tả là một nô lệ người Mỹ gốc Phi già, què quặt và vụng về và vai diễn của anh ta cho thấy tất cả các định kiến ​​tiêu cực của người Mỹ gốc Phi - người đàn ông da đen với chủ nhân da trắng với Jim Crow rất biết ơn cuộc sống của anh ta. Jim Crow là một người đàn ông vô học, người được ông chủ da trắng cảm ơn vì đã được chăm sóc, v.v.

Sự rập khuôn như vậy đã gây ra sự phẫn nộ lớn đối với người Mỹ gốc Phi trong kỷ nguyên dân quyền.