Lịch sử podcast

Y học và Thế chiến thứ hai

Y học và Thế chiến thứ hai

Thế chiến thứ hai chứng kiến ​​một số thành tựu y tế lớn; cứ như thể chính cuộc chiến đã mang lại cho nghiên cứu y học một cú hích lớn mà nó đã thất bại trong thời kỳ hòa bình.

Đối với liên kết đến Archibald McIndoe - bấm vào đây

Để liên kết đến Câu lạc bộ Guinea Pig - bấm vào đây

Đối với những tiến bộ y tế trong Thế chiến thứ hai - bấm vào đây