Mốc thời gian lịch sử

Phiên họp thứ hai của Trent

Phiên họp thứ hai của Trent

Hội đồng đã được triệu hồi tới Trent cho phiên họp thứ hai vào năm 1551. Với sự khăng khăng của Charles V, những người theo đạo Tin lành được mời tham dự. Tin Lành có hai yêu cầu:

1) Tất cả các giám mục nên được giải thoát khỏi lời thề vâng lời Giáo hoàng.

2) Quyền hạn của các hội đồng nên được thực hiện vượt trội so với Giáo hoàng.

Rõ ràng điều này không thể chấp nhận được đối với Giáo hội nhưng phiên thứ hai đã tuyên bố rằng

  • hành hương và đền tội đã được duy trì
  • học thuyết về sự chuyển hóa đã được khẳng định
  • sự hiệp thông trong cả hai loại đã bị lên án cũng như các khía cạnh khác trong quan điểm Tin lành của Bí tích Thánh Thể.

Đây là một cú hích rõ ràng chống lại người Tin lành và nó cũng dẫn đến sự gia tăng quyền lực tuyệt đối của giáo hoàng. Phiên thứ hai kết thúc vào năm 1552 do sự sụp đổ của vị trí Charles Vs ở Đức và sự tiến bộ đe dọa của Maurice of Sachsen.