Lịch sử Podcast

Đảng Cộng hòa Jeffersonian

Đảng Cộng hòa Jeffersonian


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Đảng Cộng hòa Jeffersonian đặt niềm tin vào các phẩm chất của một nền dân chủ nông nghiệp. Tuy nhiên, những bản năng dân chủ tự nhiên đó đòi hỏi phải được rèn giũa bằng giáo dục. Jefferson ca ngợi Cách mạng Pháp, trong đó tuyên bố Cách mạng Mỹ là hình mẫu của nó, nhưng lại chê bai những điều thái quá đẫm máu của nó. Những người Cộng hòa-Jeffersonian phản đối Hiệp ước Jay (1795) vì quá thân Anh. Những người Jeffersonians bắt đầu sử dụng tên Đảng Dân chủ-Cộng hòa vào năm 1796, và sau đó sẽ rút ngắn nó thành Đảng Cộng hòa. Trong suốt thời kỳ của Andrew Jackson, họ trở thành Đảng Dân chủ.


Xem video: Mỹ: Nội chiến đảng Cộng Hoà (Có Thể 2022).