Lịch sử Podcast

Sự phát triển của áo giáp trong suốt các thời đại

Sự phát triển của áo giáp trong suốt các thời đại

Bộ sưu tập này khám phá sự phát triển của vũ khí và áo giáp trên khắp thế giới, từ thời cổ đại đến đầu thời kỳ hiện đại. Mặc dù nó không có nghĩa là một danh sách đầy đủ về các thiết bị đa dạng được sử dụng trong chiến tranh trong suốt lịch sử, nhưng chúng ta hãy xem xét một số cải tiến mang tính biểu tượng - và hiệu quả nhất trong áo giáp.