Mốc thời gian lịch sử

Kitô giáo tích cực

Kitô giáo tích cực


Kitô giáo tích cực là một triết lý tôn giáo được hỗ trợ bởi Alfred Rosenberg, người đàn ông được coi là nặng ký trí tuệ của Đảng Quốc xã. Kitô giáo tích cực đã tồn tại trước sự trỗi dậy của Đảng Quốc xã nhưng Rosenberg tin rằng đảng nên chấp nhận nó như một cách tôn giáo phía trước. Đảng đã thông qua nó vào năm 1920 trong 'Chương trình 25 điểm'. Tuy nhiên, Rosenberg không bao giờ giải thích rõ ràng ý nghĩa của Cơ đốc giáo tích cực vì 'phiên bản' của ông khác với phiên bản lịch sử được chấp nhận. Một trong những lời chỉ trích chính của Adolf Hitler về Rosenberg là ông không bao giờ đặc biệt rõ ràng về những gì ông tin, hoặc ông không thể đưa ý tưởng của mình vào những điều mà những người ít trí thức có thể hiểu được.

Tuy nhiên, dường như trong phiên bản của mình, Rosenberg muốn từ chối hoàn toàn Công giáo và Tin lành.

Rosenberg đã xem Kitô giáo tích cực như một cách thanh lọc chủng tộc Bắc Âu của Đức và để hài hòa niềm tin vào Chúa Kitô với những quy luật về máu và đất đai.

Kết hợp với điều này, Rosenberg đã nhìn thấy con đường phía trước khi khôi phục lại các giá trị ngoại đạo cũ của Bắc Âu và Thay thế tinh thần của người anh hùng cho Crucifixion.

Cơ đốc giáo tích cực cũng bác bỏ cái mà nó gọi là chủ nghĩa duy vật của người Do Thái, người đã đưa ra một thái độ chống Do Thái rõ ràng đối với nó. Rosenberg tin rằng Chúa Kitô đã tích cực chiến đấu chống lại Do Thái giáo được thể chế hóa vào thời đó và chỉ riêng điều này là đủ để hỗ trợ tại sao Kitô giáo tích cực nên chống Do Thái. Rosenberg tin rằng Chúa Kitô là một anh hùng Aryan.

Rosenberg đã nhìn thấy Kitô giáo tích cực khi ngoại giáo Bắc Âu đang ở cùng một với Kitô giáo. Thay vì có thập tự giá là biểu tượng của Kitô giáo tích cực, Rosenberg muốn mặt trời ở dạng mặt trời.

Hitler không bao giờ chấp thuận công khai cho Cơ đốc giáo tích cực nhưng ông đồng cảm với điều đó và đã ủng hộ Rosenberg. Trong khi khái niệm này đã được chấp nhận vào học thuyết chính thức của Đảng Quốc xã năm 1920, Rosenberg đã dành một số năm để phát triển những gì ông cảm thấy là một phiên bản phù hợp cho Đức Quốc xã mà ông đã giải thích trong cuốn sách Chuyện thần thoại của thế kỷ 20.

Sau khi Hitler trở thành Thủ tướng vào tháng 1 năm 1933, Rosenberg có thể thực hành những gì ông tin tưởng. Năm 1934, Phong trào Đức tin của Đức bắt đầu do Jakob Hauer lãnh đạo, trong đó nhấn mạnh niềm tin của Kitô giáo tích cực. Hauer muốn cấm những lời cầu nguyện được nói trong các trường học cùng với các vở kịch Chúa giáng sinh.

Ở mức độ nào Kitô giáo tích cực là quan trọng ở Đức Quốc xã rất khó để biết. Được biết, Rosenberg không phải là người có ảnh hưởng lớn nhất của Đức quốc xã trong chế độ. Người ta cũng biết rằng Hitler muốn cả dân tộc đi theo con đường phối hợp (Gleichschaltung) và trong phạm vi tôn giáo, đây là trong Nhà thờ Reich hoặc Nhà thờ Tin Lành Đức do Reich Giám mục Ludwig Műller lãnh đạo. Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng của Giáo hội Reich mở ra cho câu hỏi khi nhiều mục sư phản đối. Hitler không bao giờ thúc đẩy Giáo hội Reich thành công và ông xem các mục sư nổi loạn như Martin Niemőller chủ yếu là 'kẻ thù của nhà nước', trái ngược với mối đe dọa tôn giáo.

Tháng 4 năm 2012

Bài viết liên quan

  • Alfred Rosenberg

    Alfred Rosenberg được cho là nhà tư tưởng hàng đầu của Đảng Quốc xã. Một đồng minh thân cận của Adolf Hitler, Rosenberg đã cung cấp cho Đảng Quốc xã những bài chống Do Thái