Lịch sử Podcast

Sổ nhật ký cho E Griffin - Tháng 11 năm 1943

Sổ nhật ký cho E Griffin - Tháng 11 năm 1943

Sổ nhật ký cho E Griffin - Tháng 11 năm 1943

Ở đây, chúng ta thấy trang tháng 11 năm 1943 trong nhật ký của E. Griffin, ghi lại quá trình phục vụ của ông với Phi đội số 500 tại Bắc Phi. Trong tháng này, anh đã bay hai phi vụ hộ tống đoàn và hai cuộc càn quét chống tàu cũng như một số chuyến bay đường dài hơn và các bài tập huấn luyện.

Rất cám ơn Ken Brewer đã gửi nhật ký này cho chúng tôi.


Xem video: 2 tháng 9, 2021 (Tháng MườI Hai 2021).