Lịch sử podcast

Trại trung chuyển

Trại trung chuyển

Drancy đã trở thành đồng nghĩa với sự di chuyển của người Do Thái từ Pháp đến các trại tử thần của Đức quốc xã. Drancy, khoảng sáu dặm về phía bắc của trung tâm của Paris, đã có một nhà ga xe lửa dựa đó mà cho phép đối với việc vận chuyển người Do Thái Ba Lan. Kết quả là Drancy trở thành một trại trung chuyển. 75.000 người Do Thái bị trục xuất khỏi Pháp, trong đó có 11.000 trẻ em và nhiều người bắt đầu hành trình tại Drancy.

Như thường thấy ở các trại quá cảnh khác của Đức Quốc xã, nhiều người Do Thái bị nhồi nhét vào những chiếc xe chở gia súc. Cuộc hành trình đến Auschwitz mất một ngày rưỡi.

Tôi sẽ không bao giờ quên cái cách khủng khiếp mà chúng tôi đã viết cùng nhau trong một ngày rưỡi trên tàu. Làm thế nào mọi người có thể làm những điều như vậy với nhau để thách thức niềm tin.

Felix Szmidt

Trại quá cảnh tại Drancy đã giữ cho người Do Thái và những người khác không mong muốn khác, những người bị giam giữ ở đó trong điều kiện kinh khủng. Phần lớn người Do Thái bị gửi đến các trại hủy diệt từ Drancy không bao giờ trở lại Pháp. Khi quân Đồng minh giải phóng trại vào ngày 17 tháng 8thứNăm 1944, họ tìm thấy 2.000 người vẫn còn ở đó - những người mà cảnh sát Pháp, SS và Gestapo, đã làm tròn. Drancy đã được chọn làm bút giữ cho những người này vì ban đầu nó được lên kế hoạch như một dự án nhà ở công cộng lớn và có thể chứa số lượng lớn.

Drancy bắt đầu được Đức quốc xã sử dụng vào tháng 8 năm 1941 và có nghĩa là giữ 700 người bất cứ lúc nào - mặc dù lúc cao điểm, 7.000 người đã bị giữ tại trại. Cảnh sát Pháp kiểm soát Drancy cho đến ngày 3 tháng 7lần thứ, 1943, khi phát xít Đức tiếp quản việc điều hành trại khi Đức Quốc xã lái xe để đuổi Pháp của người Do Thái tụ tập. Đó là với Drancy rằng Klaus Barbie, sau đó là Trung úy SS, đã gửi những đứa trẻ Do Thái bị bắt trong một cuộc đột kích vào nhà của trẻ em. Tất cả đều được gửi đến Auschwitz nơi họ đều bị sát hại.

Năm 1976, một đài tưởng niệm của Shelomo Selinger cho những người được tổ chức tại Drancy đã được khánh thành.


Xem video: Đột kích trại trung chuyển buôn người Việt, Pháp bắt 27 người (Tháng MườI 2021).