Mốc thời gian lịch sử

Đài phun nước sự sống

Đài phun nước sự sống

Phong trào Fountain of Life được giới thiệu vào Đức Quốc xã bởi Heinrich Himmler. Phong trào Fountain of Life (Lebensborn) là một phần trong mong muốn của Himmler để tạo ra một Chủng tộc thông qua việc nhân giống chọn lọc. Phụ nữ Đức bị bắn phá với những thông điệp tuyên truyền rằng nhiệm vụ của họ là sinh ra những đứa trẻ thuần chủng và liệu họ có được sinh ra trong một cuộc hôn nhân hay không là mối quan tâm nhỏ đối với Himmler. Đối với anh kết quả cuối cùng là yếu tố quan trọng nhất. Các cô gái vẫn còn ở trường được dạy rằng nhiệm vụ của họ là sinh ra những đứa trẻ thuần chủng và phong trào Fountain of Life là một phần của việc này. Các cô gái được thông báo rằng đàn ông ở SS là những người cha tiềm năng có thể chấp nhận được vì 'sự thuần khiết' của họ. Nếu một cô gái trẻ mang thai, cô ấy đã được điều trị y tế tốt nhất. Có 12 trung tâm trên khắp nước Đức Quốc xã đã chăm sóc các cô gái trẻ sau khi họ sinh con.

Nếu những điều trên không đủ khó chịu, thì có một mặt nham hiểm đối với phong trào Fountain of Life. Trẻ em ở Đông Âu bị chiếm đóng đã bị bắt cóc và trao lại cho cha mẹ được rà soát ở Đức Quốc xã để được nuôi dưỡng như những người Đức tốt. Giả thuyết đằng sau điều này là với một gia đình âm thanh với một gia đình người Đức 'tốt', đứa trẻ sẽ mất đi đặc điểm Đông Âu và phát triển thành một tên phát xít tốt, khi trưởng thành sẽ bắt đầu sinh con. Được biết, trẻ em bị bắt cóc từ Ba Lan, Pháp, Nam Tư, Na Uy và Tiệp Khắc bị chiếm đóng. Himmler đã ra lệnh rằng quá trình lựa chọn phải rất kỹ lưỡng trước khi những đứa trẻ thậm chí được đưa đến Đức. Khi còn ở Đức Quốc xã, họ đã được gửi đến các trung tâm truyền giáo trước khi được gửi đến các gia đình người Pháp đáng tin cậy chủng tộc.

Không ai chắc chắn có bao nhiêu trẻ em tham gia vào phong trào Fountain of Life nhưng con số của vài trăm nghìn trẻ em (Louis Snyder) thường được chấp nhận là gần đạt được.

Tháng 10 năm 2012