Lịch sử Podcast

Puerto Rico: Mỹ giành được Lãnh thổ Caribe

Puerto Rico: Mỹ giành được Lãnh thổ Caribe

Cuộc xâm lược Puerto Rico của Mỹ bắt đầu vào ngày 25 tháng 7 năm 1898, vài ngày sau khi Santiago thất thủ. Ít có sự phản kháng đã gặp phải và hòn đảo này dễ dàng bị chiếm đóng. Những cư dân bản địa nói chung rất hài lòng khi thấy người Tây Ban Nha ra đi và hy vọng sẽ có những cải tiến trong tương lai.Đạo luật Foraker. Năm 1900, Quốc hội thông qua Đạo luật Foraker, đạo luật này thiết lập cơ cấu quản lý cho Puerto Rico. Hạ viện sẽ được bầu chọn phổ biến, nhưng thượng viện được lựa chọn ở Hoa Kỳ. Những hạn chế đối với quyền tự trị của Puerto Rico đã gây ra bất hạnh trong nhiều khu vực và một phong trào độc lập đã phát triển. Người dân Puerto Rico buộc phải nhập khẩu nhiều mặt hàng thực phẩm và mức sống giảm sút.Đạo luật Jones. Đạo luật Jones được Quốc hội thông qua vào năm 1917, tạo ra quy chế lãnh thổ cho Puerto Rico và đưa người dân của nó trở thành công dân của Hoa Kỳ.