Mốc thời gian lịch sử

Nhóm áp lực và tư pháp

Nhóm áp lực và tư pháp

Ở Mỹ, ngành tư pháp, cùng với các nhóm áp lực, là một phần của quá trình chính trị và các thẩm phán đưa ra quyết định có thể khiến tất cả người Mỹ quan tâm nhất là khi đánh giá tính hợp hiến của một đạo luật tương lai của chính phủ. Đạo đức của hệ thống tư pháp làm cho hoạt động nhóm áp lực trong đó rất khó khăn. Các thẩm phán phải được xem là cân bằng trong quan điểm của họ, có tính đến tất cả các quan điểm và không thể hiện sự đối xử ưu đãi cho bất kỳ nguyên nhân cụ thể nào.

Tuy nhiên, trong một cách hạn chế, các nhóm áp lực có thể có một số tác động ở cấp độ tư pháp. Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ có thể được kêu gọi bác sĩ thú y tiềm năng cho Tòa án Liên bang.

Các nhóm áp lực cũng có thể sử dụng tài chính của mình để tài trợ cho những trường hợp thử nghiệm hiệu quả trong luật pháp Mỹ. Chiến lược của NAACP là sử dụng các tòa án luật để tiếp tục nguyên nhân của quyền dân sự. Nếu một vấn đề không có hành động lập pháp ủng hộ nó, thì tài trợ cho quyết định của tòa án có thể chứng minh thành công cho các nhóm áp lực.

Các nhóm áp lực thường cố gắng tác động đến bầu không khí của ý kiến ​​trong cộng đồng tư pháp. Các luật sư đồng cảm với một nguyên nhân có thể cố gắng để có được một bài báo được xuất bản trong một tạp chí luật với hy vọng rằng những người khác trong thế giới tư pháp có thể đọc nó.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của các nhóm áp lực đối với tư pháp là rất nhỏ vì các hoạt động liên quan đến hành vi bình thường của các nhóm áp lực sẽ phản tác dụng ở cấp tư pháp.

Bài viết liên quan

  • Nhóm áp lực và tư pháp

    Ở Mỹ, ngành tư pháp, cùng với các nhóm áp lực, là một phần của quá trình chính trị và các thẩm phán đưa ra quyết định có thể liên quan đến tất cả người Mỹ, đặc biệt là khi Hồi

  • Cái nào mạnh hơn? Nhóm áp lực của Anh hay Mỹ?

    Các nhóm áp lực rất quan trọng đối với một xã hội dân chủ và mô hình đa nguyên cho thấy càng nhiều nhóm càng tốt vì nó cho thấy một nền dân chủ thịnh vượng như Hồi