Ngoài ra

Nhóm áp lực và quan liêu chính phủ

Nhóm áp lực và quan liêu chính phủ

Các nhóm áp lực đã phải nhắm mục tiêu quan liêu của chính phủ ở Mỹ. Nhiều quyết định hàng ngày được đưa ra bởi các quan chức, bởi các Bộ Ngoại giao và các ủy ban pháp lý. Do đó, các nhóm áp lực lo ngại rằng quan điểm của họ được thể hiện ở cấp độ này. Các quan chức cũng có thể sử dụng các nhóm áp lực tri thức có thể có về một vấn đề mà họ đại diện đặc biệt là nếu một cơ quan chính phủ có tranh chấp với nhau. Để có được ảnh hưởng trong bộ máy quan liêu của chính phủ, các nhóm áp lực đã áp dụng một số phương pháp:

Các nhóm áp lực có thể tìm cách ảnh hưởng đến các cuộc hẹn chính trị. Một số nội các hiện tại của Tổng thống Bush được biết là ủng hộ các quy tắc và quy định về môi trường thư giãn liên quan đến việc mở các khu vực như khu bảo tồn thiên nhiên, v.v ... Việc bổ nhiệm Christine Todd-Whitman làm Bộ trưởng Môi trường không làm say mê các nhà môi trường mặc dù có Không bằng chứng rằng cô đã được bổ nhiệm như là kết quả của hoạt động nhóm áp lực. John Ashcroft (Tổng chưởng lý) và Tommy Thompson (Sức khỏe) đều phản đối việc phá thai và cuộc hẹn của họ sẽ làm hài lòng hành lang chống phá thai ngày càng mạnh mẽ về mặt chính trị, một lần nữa, có Không bằng chứng cho thấy hoạt động nhóm áp lực dẫn đến cuộc hẹn của họ.

Các nhóm áp lực tìm cách trở thành một phần của quá trình quan liêu trong đó các quan chức cần thông tin về nhiều vấn đề và do đó họ có thể gửi câu hỏi của họ cho những người biết câu trả lời cho họ.

Các nhóm áp lực cũng sẽ cố gắng giành quyền truy cập vào các nhóm hoạch định chính sách để giúp định hình các đề xuất của chính phủ trong tương lai.

Những người trong các nhóm áp lực có kiến ​​thức chuyên môn về một số vấn đề nhất định sẽ cố gắng duy trì liên lạc cá nhân chặt chẽ với các thành viên chủ chốt của chính phủ Liên bang để họ có thể trở thành một phần của một nhóm được tư vấn về các vấn đề chính sách.

Các nhóm áp lực cũng có thể hỗ trợ các chương trình của chính phủ mà họ không có lợi ích trực tiếp để họ có thể có được một số tín dụng trong chính phủ Liên bang để thông qua một hành động và hy vọng sẽ nhận được hỗ trợ cho những gì họ tin vào một ngày sau đó.

Một mối quan hệ chặt chẽ với bộ máy quan liêu của chính phủ Liên bang thường được cho là khía cạnh quan trọng nhất trong công việc của một nhóm áp lực. Nếu thành công trong lĩnh vực này, một nhóm áp lực cuối cùng có thể giúp định hình các sáng kiến ​​của chính phủ trong tương lai.

Bài viết liên quan

  • Nhóm áp lực và quan liêu chính phủ

    Các nhóm áp lực đã phải nhắm mục tiêu quan liêu của chính phủ ở Mỹ. Nhiều quyết định hàng ngày được đưa ra bởi các quan chức, bởi các Bộ Ngoại giao và các ủy ban pháp lý. Sức ép…

  • Nhóm áp lực là gì

    Một nhóm áp lực có thể được mô tả như một nhóm có tổ chức, không đưa ra các ứng cử viên cho cuộc bầu cử, nhưng tìm cách ảnh hưởng đến chính sách của chính phủ hoặc

  • Nhóm áp lực ở Mỹ

    Giới thiệu Các nhóm áp lực đóng một vai trò quan trọng trong chính trị Hoa Kỳ. Ở Mỹ, cũng như các nền dân chủ khác, các thể chế khác tồn tại, ngoài các đảng chính trị, đến