Lịch sử Podcast

Chủ nghĩa vô chính phủ

Chủ nghĩa vô chính phủ

Từ anarchos trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là không có chính phủ hoặc thẩm quyền, chủ nghĩa vô chính phủ là niềm tin rằng sự điều tiết của chính phủ vừa không cần thiết vừa có hại cho xã hội. Phong trào ngày nay có ít người ủng hộ và phần lớn chỉ giới hạn trong việc đưa ra các tuyên bố phản đối tại các cuộc tụ họp quốc tế được công bố rộng rãi.


Xem video: ông Nguyễn Hồng Lĩnh Bí thư Đồng Nai chê an sinh Việt Nam khen an sinh Tư Bản giãy chết.. (Tháng Giêng 2022).