Mốc thời gian lịch sử

Kháng chiến ở Đức Quốc xã

Kháng chiến ở Đức Quốc xã

Kháng chiến ở Đức Quốc xã đã xảy ra ngay cả trước khi Thế chiến thứ hai bùng nổ vào tháng 9 năm 1939. Có thể sự bắt đầu kháng chiến xảy ra với việc thành lập Vòng tròn Kreisau nhưng còn phát triển hơn nữa khi nhiều người thấy rằng Đức không chỉ thua trong Thế chiến. Hai nhưng cũng bị Bộ tư lệnh Bomber và Không lực Hoa Kỳ ném bom một cách có hệ thống. Nhiều người trong quân đội và bên ngoài của nó muốn lật đổ Adolf Hitler trước khi Đức bị phá hủy. Trong các phong trào thanh niên Đức Quốc xã đã đi đầu trong cuộc chiến chống lại Đức quốc xã. Hai nhóm nổi tiếng nhất là Phong trào Hoa hồng Trắng gắn liền với Sopie và Hans Scholl và Cướp biển Edelweiss. Kháng chiến cũng được tìm thấy trong Giáo hội Tin lành. Tuy nhiên, ví dụ nổi tiếng nhất về sự kháng cự đến vào năm 1944 với Âm mưu đánh bom tháng Bảy. Thất bại của việc này đã khiến nhiều người bị bắt, đưa ra trước Tòa án Nhân dân, bị kết tội và bị xử tử.