Ngoài ra

Alfred Rosenberg

Alfred Rosenberg

Adolf Hitler đã lãnh đạo Đức trong suốt Thế chiến thứ hai. Adolf Hitler đã tự sát vào ngày 30 tháng 4 năm 1945 - chỉ vài ngày trước khi Đức đầu hàng vô điều kiện. Berlin là người Đức


Xem video: Alfred Rosenberg (Tháng MườI 2021).