Hans Frank

Adolf Hitler đã lãnh đạo Đức trong suốt Thế chiến thứ hai. Adolf Hitler đã tự sát vào ngày 30 tháng 4 năm 1945 - chỉ vài ngày trước khi Đức đầu hàng vô điều kiện. Berlin là người Đức


Xem video: HARDtalk Niklas Frank Son of Hans Frank, Governor of Nazi Occupied Poland 1939 45 (Tháng MườI 2021).