Lịch sử Podcast

USS Bristol (DD-453) tiếp nhiên liệu từ USS Brooklyn (CL-40) ngoài khơi Sicily

USS Bristol (DD-453) tiếp nhiên liệu từ USS Brooklyn (CL-40) ngoài khơi Sicily

USS Bristol (DD-453) tiếp nhiên liệu từ USS Brooklyn (CL-40) ngoài khơi Sicily

Ở đây chúng ta thấy tàu khu trục lớp Gleaves USS Bristol (DD-453) tiếp nhiên liệu từ tàu tuần dương hạng nhẹ USS Brooklyn (CL-40) ngoài khơi Licata, Sicily, vào tháng 7 năm 1943. Mặc dù các tàu khu trục đã trở nên lớn hơn nhiều theo thời gian, Bristol vẫn còn khá lu mờ bởi Brooklyn.


Xem video: battle of warships BROOKLYN49 (Tháng Giêng 2022).