Lịch sử Podcast

Đường sắt phía Nam

Đường sắt phía Nam

Đường sắt phía Nam nổi lên vào năm 1894 như một sự hợp nhất của khoảng ba mươi tuyến đường sắt phía Nam lớn và nhỏ, đã bị suy yếu về mặt tài chính do cơn hoảng loạn năm 1893. Công ty Kênh đào và Đường sắt Nam Carolina, được điều hành vào tháng 12 năm 1827, điều hành thường xuyên lần đầu tiên của Mỹ. tàu chở khách chạy bằng hơi nước theo lịch trình, đốt củi Bạn thân nhất của Charleston, trên một đoạn đường dài 6 dặm ngoài Charleston, Nam Carolina, vào ngày 25 tháng 12 năm 1830.

Tuyến tiếp tục hoạt động dưới tên riêng của nó cho đến năm 1990, khi nó được tiếp quản bởi Norfolk Southern Corporation và đổi tên thành Norfolk Southern Railway.


Xem video: Đường sắt phía nam - Tầm nhìn và phát triển (Tháng Giêng 2022).