Lịch sử podcast

Hội nghị chiến tranh Tehran

Hội nghị chiến tranh Tehran

Hội nghị Chiến tranh Tehran được tổ chức từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 1943. Cuộc họp ở Tehran là lần đầu tiên cuộc gặp gỡ được gọi là 'Big Three' - Joseph Stalin của Liên Xô, WinstonChurchill của Vương quốc Anh và F D Roosevelt của Mỹ. Đó là đặt hướng của World World Two ở Châu Âu.

Cuộc họp của Tehran được tổ chức sau cuộc họp chiến tranh ở Casablanca. Stalin đã không được mời đến Casablanca và các mối quan hệ giữa ba người đàn ông chính tại cuộc họp ở Tehran bị che mờ trong sự nghi ngờ giữa Roosevelt và Churchill chống lại Stalin.

Cuộc họp của Tehran đã thảo luận về ba vấn đề chính:

Mặt trận thứ hai chống lại người Đức (D-Day cuối cùng) là phối hợp với một cuộc tấn công của Liên Xô chống lại người Đức trong nỗ lực chia rẽ các nguồn lực quân sự của người Đức.

Sự gia nhập có thể của Liên Xô trong cuộc chiến chống Nhật Bản cũng đã được thảo luận.

"Big Three" cũng thảo luận về việc thành lập một tổ chức quốc tế có thể được thành lập sau chiến tranh có trách nhiệm duy trì hòa bình trên thế giới.


Xem video: Kỷ niệm Hội nghị Tehran (Tháng MườI 2021).