Ngoài ra

Hội nghị Dumbarton Oaks

Hội nghị Dumbarton Oaks

Hội nghị Dumbarton Oaks được tổ chức từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1944. Mục tiêu chính của Dumbarton Oaks là thảo luận về khả năng thành lập một tổ chức quốc tế nhằm duy trì hòa bình thế giới sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc.

Trên thực tế, không có một cuộc họp nào tại Dumbarton Oaks, mà là một loạt các cuộc họp. Các cuộc họp này có sự tham gia của đại diện Liên Xô, Anh, Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cấu trúc và hình thức của một Liên hợp quốc phải được thảo luận mặc dù vấn đề chính là sự cấu thành của Hội đồng Bảo an và mối quan hệ của nó sẽ là gì với Liên minh các quốc gia vẫn còn tồn tại.

Vấn đề chính đang bị đe dọa là việc sử dụng quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an. Điều này được đưa ra ánh sáng tại cuộc họp Yalta một lần nữa và tiếp tục tại hội nghị San Francisco từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1945.


Xem video: Calling All Cars: The Bad Man Flat-Nosed Pliers Skeleton in the Desert (Tháng MườI 2021).