Lịch sử Podcast

Sổ nhật ký cho Lt D.W. Đồng tính nam - Hướng dẫn và Giấy chứng nhận

Sổ nhật ký cho Lt D.W. Đồng tính nam - Hướng dẫn và Giấy chứng nhận


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sổ nhật ký cho Lt D.W. Đồng tính nam - Hướng dẫn và Giấy chứng nhận

Ở đây, chúng ta thấy những trang đầu tiên của Sổ nhật ký của Trung úy Gay, hiển thị hướng dẫn sử dụng nó, và chứng chỉ của anh ta với tư cách là Hoa tiêu và Người ngắm bom, có hiệu lực vào ngày 20 tháng 5 năm 1944 sau khi anh ta được đào tạo tại Trường Không quân 45. Trường này có trụ sở tại Oudtshoorn ở Western Cape, và hiện tại có một trường dạy bay tư nhân trên cùng một sân bay!

Rất cám ơn Martin Hampton, con rể của Trung úy Gay, đã gửi cho chúng tôi tài liệu này.


Trở lại Phòng trưng bày SAAF Phi đội số 12


Xem video: Trang trí sổ nhật ký với tông hồng. Nhật Ký của Sun (Có Thể 2022).