Ngoài ra

Cuộc bầu cử tháng 3 năm 1933

Cuộc bầu cử tháng 3 năm 1933

Ngày 5 tháng 3thứ Cuộc bầu cử năm 1933 được tổ chức tại Đức Quốc xã là cuộc bầu cử cuối cùng được tổ chức dưới sự cai trị của Hitler. Hitler có thể đã kỳ vọng cuộc bầu cử sẽ dẫn đến một chiến thắng áp đảo của Đức Quốc xã nhưng ông đã sai. Đảng Quốc xã đã nhận được ít hơn 50% số phiếu bầu của 39 triệu cử tri. Các đảng cánh hữu khác đã thúc đẩy bỏ phiếu cho quyền chỉ hơn 50% nhưng đó không phải là kết quả mà Hitler mong muốn trong cuộc bầu cử vì điều đó cho thấy nhiều người vẫn không ủng hộ những gì Đức quốc xã đang cố gắng đạt được. Đây cũng có thể là một trong những lý do tại sao Đạo luật kích hoạt được thông qua vì một hành động như vậy có nghĩa là Đức Quốc xã không còn cần bầu cử khi lời của Fuhrer trở thành luật trong vòng 24 giờ sau khi viết.

Đức quốc xã (NSDAP): 288 ghế Reichstag: 43,9% phiếu bầu

Đảng Quốc gia Đức: 52 ghế: 8,0% phiếu bầu

Trung tâm Công giáo: 92 ghế: 13,9% phiếu bầu

Đảng Dân chủ Đức: 5 ghế: 0,9% phiếu bầu

Đảng Dân chủ Xã hội: 120 ghế: 18,3% phiếu bầu

Đảng Cộng sản: 81 ghế: 12,3% phiếu bầu

Thứ khác: 9 ghế: 1,6% phiếu bầu

39,1 triệu phiếu bầu

Bài viết liên quan

  • Tỷ lệ phần trăm hỗ trợ cho Cymru kẻ sọc

    Kẻ sọc Cymru lần đầu tiên đưa một ứng cử viên lên bầu cử ở Wales trong cuộc tổng tuyển cử năm 1929. Một ứng cử viên đã bỏ phiếu 609 phiếu trong một trận đấu

  • Adolf Hitler

    Adolf Hitler đã lãnh đạo Đức trong suốt Thế chiến thứ hai. Mong muốn của anh ấy để tạo ra một chủng tộc aryan là tối quan trọng trong các chiến dịch chính trị và đạo đức của anh ấy. Hitler không có LỚN