Lịch sử Podcast

Biểu thuế Morrill

Biểu thuế Morrill

Trong những năm trước Nội chiến, cuộc tranh luận về mức thuế quan nào là tốt nhất cho Hoa Kỳ có xu hướng dồn vùng công nghiệp ở phía đông bắc và trung tây so với miền Nam. Sự ly khai của miền Nam đã khiến nhiều thành viên Quốc hội phản đối thuế quan phải từ chức và tạo cơ hội cho một Mức thuế cao hơn.

Biểu thuế Morrill năm 1861, được đặt theo tên nhà tài trợ Justin Smith Morrill của Vermont, đã được thông qua trong những ngày suy yếu của chính quyền James Buchanan. Hai lần tăng bổ sung đã được thông qua trong cuộc Nội chiến khi Abraham Lincoln là tổng thống, với mục đích đã nêu là gây quỹ cần thiết cho các chi phí quân sự của Liên minh. Chúng vẫn có hiệu lực sau chiến tranh và thuế quan vẫn ở mức cao cho đến khi có Biểu thuế Underwood năm 1913.