Dân tộc, Quốc gia, Sự kiện

Hitler và Nội các đầu tiên của ông

Hitler và Nội các đầu tiên của ông

Khi Adolf Hitler được bổ nhiệm làm Thủ tướng vào ngày 30 tháng 1thứ Năm 1933, ông ở vị trí chỉ định nội các đầu tiên của mình. Tuy nhiên, không có đa số Đảng Quốc xã ở Reichstag, Hitler phải đưa những người đàn ông từ các đảng chính trị khác vào nội các đầu tiên của mình - ngay cả khi họ đến từ phe cánh hữu Stahlmus và đảng Quốc gia Đức. Với một cuộc tổng tuyển cử dự kiến ​​vào tháng 3 năm 1933, có thể có một chút nghi ngờ rằng Hitler không muốn có một nội các liên minh ngay cả khi nó bao gồm những người khác có quan điểm cánh hữu. Từ ngày 30 tháng 1thứ đến ngày 5 tháng 3thứ, Hitler đã phải làm việc với một nội các liên minh. Khi ngày 5 tháng 3thứbầu cử đã không đi theo cách của Hitler (Đảng Quốc xã không giành được đa số phiếu), ông có hai lựa chọn đơn giản: làm việc với một chính phủ liên minh khác hoặc bắt tay vào một hành động sẽ dẫn đến đình chỉ tự do dân sự và giới thiệu Đạo luật kích hoạt. Hitler đã chọn cái sau.

Nội các đầu tiên của Hitler:

Adolf Hitler: Thủ tướng

Franz von Papen: Phó hiệu trưởng

Wilhelm Frick (NSDAP): Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Hemann Goering (NSDAP): Bộ trưởng không có danh mục đầu tư và sau đó là Bộ trưởng hàng không

Alfred Hugenberg (Đảng Quốc gia Đức): Bộ trưởng Kinh tế

Tướng Werner von Blomberg (không liên kết đảng): Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Franz Seldte (Đảng Quốc gia Đức): Bộ trưởng Lao động

Constantin Freiherr von Neurath (không liên kết đảng): Bộ trưởng Ngoại giao

Lutz Graf Schwerin von Krosigk (không liên kết đảng): Bộ trưởng Bộ Tài chính

Franz Gűnter (Đảng Quốc gia Đức): Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Paul Freiherr von Eltz-Rűhenach (không liên kết đảng): Bộ trưởng Bộ Truyền thông

Tháng 7 năm 2012

Bài viết liên quan

  • Adolf Hitler

    Adolf Hitler đã lãnh đạo Đức trong suốt Thế chiến thứ hai. Mong muốn của anh ấy để tạo ra một chủng tộc aryan là tối quan trọng trong các chiến dịch chính trị và đạo đức của anh ấy. Hitler không có LỚN

  • Adolf Hitler và Đức Quốc xã

    Adolf Hitler đã lãnh đạo Đức trong suốt Thế chiến thứ hai. Adolf Hitler đã tự sát vào ngày 30 tháng 4 năm 1945 - chỉ vài ngày trước khi Đức đầu hàng vô điều kiện. Berlin là người Đức

  • Nội các và chính trị Anh

    Nội các được bổ nhiệm bởi Thủ tướng. Các vị trí cấp cao trong Nội các thường được Thủ tướng bổ nhiệm trong vòng vài giờ