Lịch sử Podcast

Mặt sau của Albatros C.V

Mặt sau của Albatros C.V

Mặt sau của Albatros C.V

Cái nhìn này của Albatros C.V từ phía trên và phía sau cho chúng ta thấy bề mặt đuôi cong theo chiều ngang và hình dạng khác nhau của các cánh chính, với các đầu hình vuông ở cánh trên và đầu tròn cho cánh dưới nhỏ hơn một chút. Chúng tôi cũng nhìn thấy vào hai buồng lái.


Xem video: Tầm quan trọng của CV - Cà phê sáng (Tháng MườI Hai 2021).