Lịch sử Podcast

Sự hình thành của Republic P-47B Thunderbolts

Sự hình thành của Republic P-47B Thunderbolts

Sự hình thành của Republic P-47B Thunderbolts

Ở đây chúng ta thấy sự hình thành của Republic P-47B Thunderbolts từ bên phải. Mô hình có thể được xác định bằng cột radio nghiêng về phía trước, chỉ được sử dụng trên loại này.


Xem video: The Insane Engineering of the P-47 Thunderbolt (Tháng Giêng 2022).