Haganah

Haganah là một tổ chức bí mật được thành lập vào năm 1936. Haganah được thành lập như một lực lượng bảo vệ cho người Do Thái di cư đến Palestine; Mục đích ban đầu của nó là bảo vệ các cộng đồng Do Thái khỏi các cuộc tấn công của người Ả Rập. Haganah trở thành quân đội của Cơ quan Do Thái nhưng nó không phải là một phần của hai tổ chức khủng bố Do Thái nổi tiếng nhất tồn tại vào thời điểm đó - Stern Gang và Irgun Zvai Leumi - cả hai hoạt động này đều bị Haganah lên án.

Vào mùa xuân năm 1948, người Anh đã lên kế hoạch rời khỏi Palestine theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc để thành lập một nhà nước Do Thái. Chính tại thời điểm này, Haganah đã công khai chiến đấu chống lại người Ả Rập. Vào thời điểm cuộc chiến năm 1948 giữa Israel gần như thành lập và các quốc gia Ả Rập xung quanh, Haganah đã phát triển thành những gì thực chất là Quân đội Israel.