Ngoài ra

Tuyên bố Balfour năm 1917

Tuyên bố Balfour năm 1917

Tuyên bố Balfour được đưa ra vào tháng 11 năm 1917. Tuyên bố Balfour khiến cộng đồng Do Thái ở Anh và Mỹ tin rằng Vương quốc Anh sẽ hỗ trợ thành lập một nhà nước Do Thái ở Trung Đông.

Vào ngày 2 tháng 11 năm 1917, Arthur James Balfour, Bộ trưởng Ngoại giao Anh thời bấy giờ, đã viết thư cho Lord Rothschild. Người Do Thái được nhiều người Do Thái coi là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong tất cả các gia đình Do Thái - họ chắc chắn là một trong những người giàu có nhất. Ảnh hưởng của họ ở Mỹ được coi là rất quan trọng đối với chính phủ Anh.

Balfour tuyên bố ủng hộ việc thành lập một quê hương Do Thái ở khu vực được gọi là Palestine - mặc dù phải có các biện pháp bảo vệ quyền lợi của các cộng đồng không phải là người Do Thái ở Palestine. Thông tin liên lạc này được cộng đồng Do Thái chấp nhận là sự hỗ trợ của Vương quốc Anh cho một quê hương Do Thái. Các quốc gia khác chiến đấu cho quân Đồng minh đề nghị hỗ trợ cho tuyên bố này.

Tuy nhiên, theo quan điểm của người Ả Rập Palestine, cùng một khu vực đã được hứa với họ vì đã đứng về phía quân Đồng minh trong Thế chiến thứ nhất và chiến đấu chống lại người Thổ Nhĩ Kỳ đang chiến đấu bên phe Đức.

Do đó, khi Anh được Palestine trao quyền cai trị như một ủy thác của Liên minh Quốc gia vào cuối cuộc chiến, cả người Do Thái và người Ả Rập đều tin rằng họ đã bị phản bội vì cả hai đều tin rằng họ đã được hứa cùng một mảnh đất. Sau năm 1918, chính trị ở Trung Đông trở nên phức tạp hơn rất nhiều khi nhiều người Do Thái lấy Tuyên ngôn Balfour như đã đọc và di cư đến Palestine. Người Ả Rập ở đó đã chứng kiến ​​số lượng người Do Thái di chuyển đến khu vực ngày càng tăng như một mối đe dọa đối với cách sống của họ và các vấn đề nhanh chóng được nhân lên.